သိသာထင္ရွားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအစိုးရ မေဆာင္ ရြက္ေသးေၾကာင္း ေကအဲန္ ယူ ေျပာဆို

ၾသဂုတ္လ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း (ေကအိုင္စီ) Chaimanလက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ လူမ်ဳိးစုျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ အျပည့္အ၀ထူေထာင္ရန္ သိသာထင္ရွားသည့္ လုပ္ ငန္းမ်ားမရိွေသးေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး(ေကအဲန္ယူ) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိး၏ ၆၃ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္ အမ်ဳိးသား အာဇာနည္ေန႔သို ့ေပးပို႔သည့္ ၎၏သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ထိုသို႔ ျဖစ္ေနသည့္အေပၚ ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးစုစည္းညီညာစြာ မိမိအမ်ဳိးသားမ်ား၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ ကရင္ အာဇာနည္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ ဥကၠဌ သ၀ဏ္လႊြာတြင္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားထားသည္။
ေကအဲန္ယူ ဥကၠဌ သ၀ဏ္လႊြာတြင္ ပါရွိသည့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကအဲန္ယူ၏ ေကအဲန္အယ္လ္ေအ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေဂ်ာ္နီက “အခုက အစိုးရနဲ႔ ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးပဲ ရွိေသးတယ္။ ပထမေျခလွမ္းပဲ စေသးတယ္။ ေနာက္ထပ္ ခိုင္မာတဲ့ အပစ္ရပ္ေရးၿပီး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးစတဲ့လုပ္ရမွာ။ ဒီေတာ့ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား အားလံုး စုစည္းညီညႊတ္ဖို႔ လိုတယ္”ဟု ေျပာသည္။
ပထမေျခလွမ္းသာရွိေသးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဆက္္လက္ တိုက္ပြဲ၀င္ၿပီး ေျပာင္းလဲလာသည့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနအရ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအားလံုး စုစည္းလုပ္ေဆာင္သြားၾက ကာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ဟု ၆၃ႏွစ္ေျမာက္ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ အမွာစကားအေနျဖင့္ ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဂ်ာ္နီက ဆိုသည္။
ထို႔အျပင္ ေကအဲန္ယူသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေျဖ ရွင္းခဲ့ၿပီး ပဏာမအပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုင္းေရး သေဘာတူညီမႈကို ရယူရာ၌ ႏိုင္ငံေရးအရ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ အသိပညာႏွင့္ သတိရွိရန္လိုေၾကာင္းလည္း ဥကၠဌ၏ သ၀ဏ္လႊာထဲတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။
ကရင္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေစာဘဦးႀကီးက်ဆံုးသည့္ ၁၉၅၀ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔ကို ကရင့္အာဇာနည္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ထိုေန႔အတြက္ အဆက္ဆက္ေသာ ေကအဲန္ယူ ဥကၠဌမ်ားက မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ သ၀ဏ္လႊာမ်ား ႏွစ္စဥ္ ေပးပို႔ေလ့ရွိ သည္။

0 comments:

Post a Comment