သားအိမ္ကင္ဆာကို ေခြးျဖင့္ အနံ႔ခံခိုင္းၿပီး သိႏိုင္ဟုဆို

13 August 2013
By The Voice Journal
သားအိမ္ကင္ဆာကို ေခြးျဖင့္ အနံ႔ခံခိုင္းၿပီး သိႏိုင္ဟုဆိုအမ်ဳိးသမီး မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ သားအိမ္ ကင္ဆာကို ေခြးမ်ား အား ေလ့က်င့္ေပးၿပီး အနံ႔ခံခိုင္း ႐ုံျဖင့္ သိရွိႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဖီလာဒဲလ္ဖီးယား သုေတသီ မ်ားက လက္ေတြ႕ ျပသခဲ့သည္။ လူနာမ်ား လွဴဒါန္းသည့္ ေသြးႏွင့္ တစ္သွ်ဴး နမူနာမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ပင္ဆယ္ေဗးနီးယား တကၠသိုလ္ရွိ ေခြး သုေတသန ဌာနသည္ ေခြး သုံးေကာင္ကို အနံ႔ခံ တတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ သားအိမ္ ကင္ဆာကို အနံ႔ခံတတ္ရန္ ေလ့က်င့္ေပး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ဆိုသည္။ မိုနဲလ္ ဓာတု အာ႐ုံခံစနစ္ ဌာနကလည္း ေခြးမ်ားနည္းတူ အာ႐ုံခံႏိုင္သည့္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ဆင္ဆာ စနစ္ကို တီထြင္ႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း ဓာတုေဗဒ ပညာရွင္ ေဂ်ာ့ပရက္တီက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

0 comments:

Post a Comment