တိုင္းရင္းသားကိစၥ အေရးႀကီးေၾကာင္း PSDP ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္ ဒု-အတြင္း၀န္ေျပာဆို

ဇူလိုင္လ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ ေစာညႊန္႔ေသာင္း (ေကအိုင္စီ) DSC02795thmbျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥသည္ အေရးႀကီး သည့္ က႑တြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္ဒုတိယအတြင္း၀န္ ဂ်ိဳးဇက္ဖစ္ရွား(ေခၚ) ကိုေနထူးက ဖလံု-စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(PSDP)ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာ တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ယခု ဇူလိုင္လ ၂၁ရက္ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ကေလးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ PSDP ဗဟိုေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ ဂ်ဳိးဇက္ဖစ္ရွားက ႏိုင္ငံတကာ၌ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ၌ တိုင္းရင္းသား အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိမႈအားနည္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ကို သိရွိလာၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
“ႏိုင္ငံတကာက တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥကို အခုမွ ပိုသိလာၾကတယ္။ ၿဗိတိန္အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေလးေပး လာတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာဖို႔ ႏွစ္ေတြေတာ့ နည္းနည္းေစာင့္ရလိမ့္မယ္”ဟု ဂ်ဳိးဇက္ဖစ္ရွားက ၎ေတြ႔ဆံုပြဲ တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
PSDP ဒုဥကၠဌ မန္းေအာင္ျပည္စိုးက ဂ်ိဳးဇက္ဖစ္ရွားသည္ PSDP ကို လာေရာက္ေတြ႔ဆံုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ ကရင္ျပည္နယ္အေျခအေန၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေျခ အေနမ်ားကို သိရွိေစရန္ အပါအ၀င္ ၿဗိတိန္အစိုးရ၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိစၥမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ မန္းေအာင္ျပည္စိုးက ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လယ္သိမ္းမႈ၊ မူးယစ္ေဆး၊ ေလာင္းကစား စသည့္ ျပႆ နာမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရက ကိုင္တြယ္မႈအားနည္းသလို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိမွသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ဂ်ဳိးဇက္ဖစ္ရွားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။
ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ PSDP ၏ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေစာမင္းေအာင္လင္းကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုေၾကာင္း ဂ်ိဳးဇက္ဖစ္ရွားအား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
“ကရင္ျပည္နယ္မွာကိုပဲ အစိုးရအဖြဲ႔က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကပဲ အရာအားလံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ ဗဟုိ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရင္ ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဟာ ဥပေဒျပဳေရးမွာ ပိုမိုအားေကာင္းလာ ႏိုင္ဖြယ္ရွိတယ္။ ဒီထက္ အေျခအေနေတြ ပိုေကာင္းလာႏိုင္တယ္ေလ။”ဟု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေစာမင္းေအာင္လင္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ လတ္တေလာ ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေက်းရြာထင္းစိုက္ခင္းဥပေဒ၊ စည္ပင္သာယာဥပ ေဒႏွင့္ ယစ္မ်ဳိးခြန္ဥပေဒ စသည့္ ဥပေဒသံုးခုသာ ေရးဆြဲႏိုင္ေသးသည္ဟု ေစာမင္းေအာင္လင္းက ဆက္ေျပာသည္။
DSC02795pct
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္ဒုတိယအတြင္း၀န္ ဂ်ိဳးဇက္ဖစ္ရွားသည္ PSDP ပါတီကို ဖားအံၿမိဳ႔႕၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္ေတြ႕ ဆံုျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ PSDP ပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၁၀ဦးေက်ာ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

0 comments:

Post a Comment