ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ KYN ကြန္ယက္အဖြဲ႔မွ လုပ္ငန္း Team ဖြဲ႔စည္း

ဇူလိုင္လ ၂၉ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ ေစာညႊန္႔ေသာင္း (ေကအိုင္စီ) ကရင္လူငယ္အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္း ထားသည့္ ကရင္လူငယ္မ်ားကြန္ယက္ (KYN)မွ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္း Team (အသင္းအဖြဲ႔)တစ္ဖြဲ႔ကို ဇူလိုင္လ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ သည္။
ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ံုး(KYO) ဦးစီး၍ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕ ၾကားေတာရေက်ာင္းတြင္ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ ေန႔မွစ၍ ၂၈ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၎ေဆြးေႏြးပြဲ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္၌ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရွိ KYN ကြန္ယက္အဖြဲ႔ ၉ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၇ဦး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္း Team ကို ထိုသို႔ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္း Team ဖြဲ႔စည္းရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ KNY ကြန္ယက္အဖြဲ႔ထဲတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသအသီးသီးရွိ ပါ၀င္ၾကသည့္ ကြန္ယက္အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ဆက္သြယ္လုပ္ ေဆာင္ေပးရန္တို႔ျဖစ္သည္ဟု အစည္းအေ၀းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ ေစာထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။
“ဒီအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔တာ က်ေနာ္တို႔ ကြန္ယက္အတြက္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ပါ။ ဒီထဲမွာ ပါ၀င္ၾကတဲ့ အဖြဲ႔ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း အဖြဲ႔ေတြအၾကား ဆက္သြယ္ အခ်ိတ္အဆက္လုပ္ၿပီးေတာ့ လူငယ္ေတြ အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပိုမိုပါ၀င္ လာဖို႔နဲ႔ ႏိုးၾကားလာဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေစာထြန္းထြန္းက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာဆိုသည္။
ထိုသို႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ KYN လုပ္ငန္း Team တြင္ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ေစာဂ်က္ပစီ၊ ေစာထြန္းထြန္း၊ ေစာသရီးတူး၊ ေနာ္အယ္ေဖာ၀ါး၊ ေစာအယ္လ္ဘတ္၊ ေစာေန၀င္းညႊန္႔၊ ေစာ႐ိုမာ၊ ေစာယြာေဟးယူစိုး အပါအ၀င္ ၉ဦးပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။
ဆက္လက္၍ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ KYN ကြန္ယက္အဖြဲ႔သည္ ကရင္လူငယ္မ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း ခံရေသာ ကြန္ယက္ႀကီးတစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္ႏွင့္အမွ် ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေစာထြန္းထြန္းက ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။
ျပည္တြင္းျပင္ပရွိ ကရင္လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး စုေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ရည္ရြယ္၍ KYN ကြန္ယက္အဖြဲ႔ကို ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ႏိုင္းေက်းရြာ ၌ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇မွ ၂၉ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သည့္ ကရင္လူငယ္မ်ားညီလာခံတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ ပဲခူးတိုင္း ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃မွ ၁၅ရက္ေန႔အထိ၌ အလားတူ လူငယ္ေဆြးေႏြးပြဲ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment