စစ္ေဘးေၾကာင့္ နိမ့္က်ခဲ့သည့္ေဒသတြင္ လူေနမႈဘ၀ျမွင့္တင္ေပးရန္လိုဟု DKBA ေျပာဆို

ဇူလိုင္လ ၄ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ ေတာ္ဝင္ပန္း (ေကအိုင္စီ) Major Tun Tun photoအပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ကာလအတြင္း ယခင္က ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ နိမ့္က်ေနေသာ ေဒသရွိ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးၿပီး လူေနမႈဘဝ ျမွင့္တင္ေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳကရင့္ တပ္မေတာ္(DKBA)အဖြဲ႔က ယေန႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ DKBA သည္ ကရင္လူမ်ဳိးအတြက္ လူေနမႈဘဝ ျမွင့္တက္လာေရး အတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ျမဝတီခ႐ိုင္ရွိ စစ္ေဘးသင့္ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ကားလမ္းတခ်ိဳ႕ကို ျပဳျပင္ေပးခဲ့သလို ေဆး႐ုံ ၅႐ုံ ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း ၃ေက်ာင္းတို႔ကိုလည္း တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း DKBA ၏ ေျပာခြင့္ရသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မႉး ထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။
“တာအူထာ့၊ တေနာ္ထာ့၊ ဖလူး၊ ဆုံဆည္းၿမိဳင္နဲ႔ ေဝါေလ့မွာ ေဆး႐ုံေဆာက္ေပးတယ္။ တေနာ္ထာ့၊ ဆုံဆည္းၿမိဳင္နဲ႔ ေဝၚ ေလမွာလည္း စာသင္ေက်ာင္းေတြ ေဆာက္ေပးထားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ စစ္သားေတြက လမ္းျပင္တဲ့ေနရာမွာေရာ ေဆး႐ုံ၊ စာသင္ေက်ာင္း ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာပါ ျပန္အသုံးျပဳခဲ့တယ္”ဟု ဗိုလ္မႉးထြန္းထြန္းက ေျပာဆိုသည္။
ထို႔အျပင္ ၎တို႔ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ တာအူထာ့ႏွင့္ တေနာ္ထာ့ ေဆး႐ုံ ၂႐ုံကို ကရင္ျပည္သူမ်ား လက္တြင္းသို႔ လႊဲအပ္ေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဖလူး၌ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေဆး႐ုံသည္ မၾကာမီတည္ေဆာက္ ၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္သလို ဆုံဆည္းၿမိဳင္ႏွင့္ ေဝၚေလတို႔၌လည္း ေဆး႐ုံတည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း DKBA က ဆိုသည္။
ထို႔အျပင္ DKBA က တေနာ္ထာ့၌ လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေၾကာင္း၊ ဆုံဆည္းၿမိဳင္၌ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို လာမည့္ ၾသဂုတ္လတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဝၚေလတြင္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးထြန္းထြန္းက ဆက္ေျပာသည္။
ယခု ျပဳလုပ္ေနသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ လက္ရွိ DKBA ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလားပြယ္၏ ညႊန္ၾကားမႈ ေအာက္၌ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ဆက္၍ အစီအစဥ္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးသြားရန္ ႐ိွသည္ဟု သိရ သည္။

0 comments:

Post a Comment