ဒူးနာအတြက္ ေျခဗလာႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္တာ အေကာင္းဆံုး

10 July 2013 

Health Digest

ဒူးနာအတြက္ ေျခဗလာႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္တာ အေကာင္းဆံုး  ေကြးလြယ္ ဆန္႔လြယ္တဲ့ ႐ွဴးဖိနပ္ေတြက ဒူးနာ (Knee Arthritis) အတြက္  ပိုၿပီးသက္ေသာင့္ သက္သာ ျဖစ္ေစေပမယ့္ ေျခဗလာႏွင့္ ေလွ်ာက္တာ ေလာက္ေတာ့ မေကာင္းဘူးလို႕ ခ်ီကာဂိုရွိ Rush တကၠသိုလ္၊ ေဆးေကာလိပ္မွ ေလ့လာမႈ တစ္ခုက ဆိုလိုက္ပါတယ္။ ေျခခံုမာတဲ့ ႐ွဴးဖိနပ္မ်ားက လူႀကိဳက္မ်ားတယ္။ ဒူးနာရွိသူ အမ်ားအျပားက ယင္း႐ွဴးဖိနပ္မ်ားကို ဝတ္ေနၾကတယ္}လို႔ ေလ့လာမႈ ဦးေဆာင္သူ Fr.Najia Shakoor က ေျပာပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ အဲဒီ႐ွဴး ဖိနပ္ေတြက ပိုၿပီးေကြးလြယ္ ဆန္႔လြယ္တဲ့ ႐ွဴးဖိနပ္ေတြႏွင့္စာရင္ ဒူးဆစ္ေပၚမွာ ပိုၿပီးသိသာတဲ့ ဝန္ပိေစပါတယ္။ Dr . Shakoor က ဒူးနာရွိ သူမ်ား အတြက္ ေျခခံုျပား ေကြးလြယ္ ဆန္႔လြယ္တဲ့ ႐ွဴးဖိနပ္မ်ိဳးဝတ္ဖို႔ အႀကံေပး ပါတယ္။ ႐ွဴးဖိနပ္မွာ ေျခခံုပါးေလ လႈပ္ရွား မႈသိအာ႐ံုက ပိုေကာင္းေလ ျဖစ္တယ္။ ေျမႀကီးႏွင့္ ေျခဖဝါးထိတဲ့ အခ်ိန္ကို သိရွိတဲ့ သေဘာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္တယ္။ ယင္းသို႔သိျခင္းက ပံုမွန္ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ၾကြက္သားတို႔ရဲ႕ အလို အေလ်ာက္ တံု႕ျပန္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစၿပီး ေျမကို ထိေဆာင့္ျခင္း ဒဏ္ကို ေျခေထာက္ ခံစားရမႈမွ အကာအကြယ္ေပး တယ္လို႔ သိရ ပါတယ္။
ဦးလွျမင့္(ဂႏၶာမာ)

0 comments:

Post a Comment