မူလေျမယာ ျပန္ရရွိေရး ဖားကပ္ရြာသားမ်ားက သမၼတထံ ထပ္မံစာတင္

ဇြန္လ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ (ေကအိုင္စီ) ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားကပ္ ရြာသားမ်ားသည္ အစိုးရဌာန ဆိုင္ရာ မ်ား၏ သိမ္းယူထားသည့္ ၎တို႔ မူလေျမယာ မ်ားအား ျပန္လည္ရယူႏိုင္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေပးရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ ဇြန္လ ၁၁ရက္ေန႔က ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံ စာတင္လိုက္သည္။
၁၉၉၄ခုႏွစ္၌ ဖားအံသံလြင္တံတားေဆာက္လုပ္ရန္ ဖားကပ္ရြာရွိ ေျမယာကြက္ (၉၇)ခု သိမ္းယူခံရသည့္အနက္ တံတားေျမ သတ္မွတ္ခ်က္ (၂၅၀)တြင္ မပါ၀င္ေသာ ၿခံေျမမ်ားကို အစိုးရ၏ မူအရ တရား၀င္ျပန္လည္ ရယူႏိုင္ခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ရက္ေန႔က သမၼတထံသို႔ တင္ျပအသနားခံခဲ့ရာ ထူးျခားမႈမရွိသျဖင့္ ယခုလို ထပ္မံ တင္ျပရ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မူလၿခံေျမပိုင္ရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
အမည္အေဖာ္လိုသူ ဖားကပ္ေဒသခံတစ္ဦးက “က်ေနာ္တို႔ တစ္ခါတင္ျပထားၿပီ။ ေနျပည္ေတာ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ေတြ လာေပမယ့္ ဘာမွ မထူးျခားဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အခုလို က်ေနာ္တို႔ ဖားကပ္ေဒသခံေတြေပါင္းၿပီး ဒီကိစၥကို သမၼထံဆီကို စာထပ္တင္ တာ ျဖစ္တယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
အစိုးရေဖာ္ျပထားခ်က္အရ တံတားေျမသတ္မွတ္ခ်က္ (၂၅၀)တြင္ ေျမယာအကြက္ ၄၂ကြက္ရွိၿပီး ယင္းတို႔ကို ျပန္လည္ရရွိရန္ မူလပိုင္ရွင္ေဒသခံမ်ားက တရား၀င္ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေျမယာျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္မႈ မရရွိသည့္အျပင္ ကရင္ျပည္ နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းက လက္ရွိ ေက်ာ္လြမ္းေမႊးအမည္ရွိ ကုမၸဏီအား ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
ဖားကပ္ရွိ အၿငိမ္းစား အထက္တန္း ေက်ာင္းဆရာ စေမာင္ေမာင္ၾကည္က “က်ေနာ္တို႔ မူလၿခံေျမကို ႏိုင္ငံေတာ္မူအတိုင္း ျပန္ လည္ေတာင္းတာပါ။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ် သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံရ မယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ၊ (၂၆၁)(ခ) အပိုဒ္ခြဲ(၁)အရ ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တိုက္႐ိုက္ တင္ေျမွာက္ခံထား ေသာ ဦးေဇာ္မင္းသည္ ဖားကပ္ေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည့္အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ရွိသည္ဟုလည္း စေမာင္ေမာင္ၾကည္က ဆိုသည္။
၎က ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရဒီႏိုင္ငံသို႔ ခ်ီတက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တရားမွ်တမႈမ်ား ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖားကပ္ေျမယာျပႆနာကိုၾကည့္လွ်င္ ကရင္ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရကို ယံုၾကည္ရန္ ခက္ခဲသည္ ဟု စေမာင္ေမာင္ၾကည္က ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။
အသိမ္းခံထားရေသာ ဖားကပ္ေဒသေျမယာမ်ားတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းသက္သာ စိုက္ ခင္းမ်ား၊ သဲေက်ာက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘိလပ္ေျမဂိုေဒါင္မ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတထံသို႔ အသနားခံစာ တင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၎တို႔အားလံုးကို ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရသည္။
သို႔ေသာ္ ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖ်က္သိမ္းခံထားရမႈမ်ား၏ ေနရာမ်ားကို ေက်ာ္လြမ္းေမႊးကုမၸဏီအား အစားထိုး လုပ္ပိုင္ ခြင့္ေပးကာ လက္ရွိ အသိမ္းခံထားရသည့္ ေျမယာေနရာမ်ားကို သြပ္ျပားမ်ားျဖင့္ ၿခံခတ္ထားသလို ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၄ခုႏွစ္က ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ရွိ သံလြင္တံတားေဆာက္လုပ္ရန္ ဖားကပ္ရြာတြင္းရွိ ေျမယာကြက္ (၉၇)ခုကို အစိုးရမွ သိမ္းယူခဲ့ခ်ိန္က ဖားကပ္ရြာ အိမ္ေျခ ၉၀ေက်ာ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရခဲ့ေသးသည္။

0 comments:

Post a Comment