စစ္တပ္သိမ္းလယ္ဧက ၃၀၀ ျပန္ရရွိရန္တင္ျပမႈ ကို ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန မေျဖရွင္းေသး

ဇြန္လ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ ေနာ္ဆဲကလယ္ (ေကအိုင္စီ) Confiscated firmပဲခူးတိုင္း ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ စစ္တပ္မွ သိမ္းယူ ခဲ့ေသာ လယ္ေျမဧက ၃၀၀ကို ျပန္လည္ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနသို႔ ဇြန္ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ မူလပိုင္ရွင္ လယ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္တင္ ျပေသာ္လည္း ၎တို႔အား ေတြ႔ဆံုျခင္းမရွိခဲ့ဟု သြားေရာက္တင္ျပခဲ့သည့္ လယ္သမားမ်ားက ေျပာဆိုသည္။
“ေျမစာရင္းဦးစီးက ေျမတိုင္းစာေရး ေဇာ္မင္းဦးကို လာၾကည့္ဖို႔ ေျပာပါတယ္။ ေျမတိုင္းဦးစီးမႈး ဦး၀င္းလိႈင္ကိုလည္း စာနဲ႔ တင္ျပ ထားပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ ႐ံုးကိုလိုက္သြားၾကေတာ့လည္း က်ေနာ္တို႔ကို ထြက္မေတြ႕ၾကပါဘူး။ က်ေနာ္ဆိုရင္ ရွိသမွ် ဘိုးဘြားပိုင္ ၁၃ဧကစလံုး လုပ္စားစရာမရွိေတာ့တာပါ။”ဟု လယ္ေျမဆံုး႐ံႈးခဲ့သူ ေဒသခံရြာသား ေစာဒိုထူးက ေကအိုင္စီသို႔ ရွင္းျပသည္။
အဆိုပါ စစ္တပ္အသိမ္းခံရသည့္ လယ္ေျမဧက ၃၀၀မွာ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ႏွင့္ ၇မိုင္ခန္႔သာ ကြာေ၀းေသာ ဇီးျဖဴကုန္းရြာ၊ တေျပးရြာ၊ ျပင္ခန္းရြာမ်ားမွ လယ္သမားမ်ားပိုင္ေသာ လယ္ေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ားမွ သိမ္းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၎လယ္ေျမမ်ားကို ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ အိမ္ေထာင္စု ၆၀က မွီခိုေနၾကရၿပီး သိမ္းယူခဲ့သည့္ စစ္တပ္မွ လယ္သမားမ်ားအား သီးစားခ်ေပးခဲ့ရာ မူလပိုင္ရွင္မ်ားမွ သီးစားခ မေပးႏိုင္၍ ဘိုးဘြားပိုင္လယ္ေျမမ်ား ဆံုး႐ံႈးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ယင္းလယ္သမားမ်ားအတြက္ ကူညီေပးေနေသာ ေဒသခံတစ္ဦးက “မူလလယ္သမားေတြက သီးစားခကို ေလွ်ာ့ေပးဖို႔ ေျပာခဲ့ပါ တယ္။ မရခဲ့ၾကပါဘူး။ ေပးႏိုင္တဲ့လူေတြကိုပဲ လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့တာပါ။ အရင္က မေျပာရဲဘူး။ အခု ေျပာရဲလို႔ ကိုယ့္လယ္ကို ျပန္လို ခ်င္လို႔ သြားေတာင္းဆိုၾကတာပါ။ ထန္းတပင္က ေျမတိုင္း႐ံုးအထိ သြားတင္ျပၾကတာ။ မရွင္းေပးႏိုင္ပါဘူး။”ဟု ဆိုသည္။
ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနက ထိုကိစၥကို မေျဖရွင္းေပးသည့္အျပင္ လက္ရွိ စစ္တပ္သိမ္းလယ္ေျမမ်ားတြင္ သီးစား လုပ္ေနသူမ်ားကလည္း နဂိုမူလ လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားကို ကန္႔ကြက္ေနသည္ဟုလည္း သိရသည္။ လယ္သိမ္းခံခဲ့ရေသာ ေက်းရြာသံုး ရြာမွာ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ၾကၿပီး စစ္တပ္မွ လယ္ေျမသိမ္းယူၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေန႔စားက်ဘမ္းအ လုပ္မ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။
လယ္ေျမကိစၥ တင္ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္း႐ံုးသို႔ ေကအုိင္စီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး က “ေျမစာရင္းဦးစီးမႉး အစည္းအေ၀းတက္ေနတယ္။ ဒီကိစၥ က်ေနာ္လည္း မသိဘူး။”ဟု ျပန္လည္ေျပာဆိုသည္။
ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ တင္ျပေတာင္းဆိုေသာ လယ္ေျမမ်ားမွာ ၁၉၈၉ခုႏွစ္မွစတင္၍ စစ္တပ္မွ သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၈၈အေရး အခင္း မျဖစ္မီအထိ ေျမခြန္ေပးေဆာင္ထားရကာ လယ္ေျမအခ်ဳိ႕မွာ တပ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူမ်ားသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားသည္ဟုလည္း သိရသည္။

0 comments:

Post a Comment