ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ား ေပးေဆာင္ရမည့္ ရန္ပံုေငြကို ထုိင္းအစိုးရမွ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္း

ဇြန္လ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း (ေကအိုင္စီ) h102thai1-1ထိုင္းအစိုးရမွ အထူးအစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ ေခၚယူၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရပ္သို႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရး ရန္ပံုေငြသတ္မွတ္ေန႔ရက္ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ရက္ေန႔သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ သတ္မွတ္လိုက္ ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခု ဇြန္လ ၁၀ရက္၊ ကမ္ဖိုင္ဖစ္ခရိုင္၊ ကမ္ဖိုင္ဖစ္တကၠသိုလ္ခန္းမတြင္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥယင္လပ္ရွင္နာ၀ပ္ ဦးေဆာင္ၿပီး ၀န္ႀကီး ဌာန ေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ ၎၀န္ႀကီးမ်ားေကာင္စီ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ယာယီ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ျမန္မာ အပါအ၀င္ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတို႔မွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ထိုသို႔ ရက္ေရႊ႕ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းအစည္းအေ၀း၌ ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ရန္ပံုေငြကို လတ္တေလာ ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ အလုပ္ သမားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲရွိႏိုင္ျခင္း၊ အလုပ္သမားျပတ္လပ္မႈျပႆနာ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရက္ေရႊ႕သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ အေရးကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအေရး ပူးတြဲလႈပ္ရွားေရး ေကာ္မတီ (JACBA) တာ၀န္ခံ ဦးမိုးႀကိဳးက “ထိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါေပၚ မႈတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းရွိ တယ္။ အဲလိုမွ မလုပ္ရင္ သူတို႔အတြက္ အမ်ားႀကီး နစ္နာဆံုး႐ံႈးတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ထိုင္းအစိုးရက အခုလို လုပ္လိုက္တဲ့ သေဘာပဲ”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
ထိုသို႔ ရန္ပံုေငြေကာက္ခံရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား အလုပ္သမားမ်ားကို ဘတ္ေငြ ၁,၀၀၀ အထိ အစိုးရက ေကာက္ခံၿပီး အလုပ္ရွင္မ်ားမွတဆင့္ ေကာက္ခံေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ေပးေဆာင္ရမည့္ ရန္ပံုေငြကို ယခင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ရက္ေန႔မွစ၍ ေျခာက္လအတြင္း ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားရာမွ လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ရန္ပံုေငြမွာ မတ္လ ၁ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ေလးလအတြင္း အၿပီးေပးေဆာင္ရမည္ဟု ထိုင္းအစိုးရက ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၃သန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရး ရန္ပံုေငြ ေပးေဆာင္ရျခင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ၉သိန္းခန္႔အတြက္ သာ အက်ံဳး၀င္သည္ဟု ဦးမိုးႀကိဳးက ေျပာဆိုသည္။

0 comments:

Post a Comment