ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား တြင္ ေက်ာင္းဆရာ/မ ၅၀၀ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းလာ

ဇြန္လ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ) ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းဆရာ/မ ၅၀၀ဦးေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ဟု ယေန႔ မယ္လဒုကၡသည္စခန္း၌ ျပဳလုပ္သည့္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔အခမ္းအနားတြင္ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား ေကာ္မတီ(KRC)က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ လစာနည္းျခင္း၊ တတိယႏိုင္ငံသို႔ ထြက္သြားျခင္း၊ ျမန္မာျပည္သြားျခင္းႏွင့္ အျခားအလုပ္မ်ား ေျပာင္းလုပ္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု KRC ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ေနာ္ဘလူးမင္းႏိုက္ဇန္က ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
“ေမလတုန္းက လုပ္တဲ့ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ KRC အစည္းအေ၀းမွာ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြ ဦးေရအဲေလာက္ထိ က်သြားတာကို က်မတို႔ ေတြ႔ရတယ္။ ပညာေရးပိုင္းကိုေတာ့ အဲေလာက္ ထိခိုက္တာေတာ့ မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူဦးေရနည္းသြားတဲ့အေပၚ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြဟာ အရင္ကထက္ လုပ္အားပိုစိုက္ရမွာေပါ့”ဟု ေနာ္ဘလူးမင္းႏိုက္ဇန္က ေျပာဆိုသည္။
မယ္လဒုကၡသည္စခန္း၌ ယေန႔နံနက္ ၇မွ ၁၀နာရီေက်ာ္အထိ ျပဳလုပ္သည့္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔တြင္ အခမ္းအနား တက္ ေရာက္သည့္ စခန္းအတြင္းရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအပါအ၀င္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေပးသည့္အဖြဲ႔မ်ား၊ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္ စုစုေပါင္း ၃,၀၀၀ေက်ာ္ကို ေက်ာင္း ဆရာ/မ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းကိစၥအေပၚ သူမက ထိုသို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားျဖစ္သည့္ မယ္လ၊ မယ္ရာမို၊ မယ္လအူး၊ ႏို႔ဖိုး၊ အုန္းဖ်န္၊ ဘမ့္ဒံုယန္းႏွင့္ ထမ္းဟင္စခန္းမ်ားတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေက်ာင္းဆရာ/မ ဦးေရ ၃,၅၀၀ေက်ာ္ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ၅၀၀ေက်ာ္ေလ်ာ့နည္းသလို လာမည့္ႏွစ္၌လည္း ေက်ာင္းဆရာ/မ ဦးေရသည္ ယခုႏွစ္ကဲ့သို႔ပင္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း KRC က ဆုိသည္။
လက္ရွိ ၎ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ၾကားေနရသည့္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား၏ အေျခခံလစာ မွာ ထိုင္းဘတ္ေငြ ဘတ္ ၇၀၀မွ ၁,၀၀၀အထိသာရွိေၾကာင္း သိရသည္ဟုလည္း ေနာ္ဘလူးမင္းႏိုက္ဇန္က ျဖည့္စြက္ေျပာဆို သည္။
ယေန႔က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ KRC အျပင္ မယ္လစခန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားက ယခုအခ်ိန္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကာလျဖစ္ ေသာ္လည္း ခိုင္မာတိက်ၿပီး တည္ၿငိမ္သည့္ကာလ မျဖစ္ေသးသည့္အတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥ မျဖစ္ႏိုင္ေသး ေၾကာင္း ၎တို႔၏သေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၀ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက ဇြန္လ ၂၀ရက္ ေန႔ကို ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ စတင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၀၁ခုႏွစ္မွစ၍ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔ကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံ တ၀ွမ္း၌ က်င္းပလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယေန႔က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔ကို ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအျပင္ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္း ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ အမွတ္(၁)ႏွင့္ အမွတ္(၂) စခန္းတို႔တြင္လည္း က်င္းပျပဳလုပ္သည္ဟု သိရသည္။

0 comments:

Post a Comment