ေဆးဝါးမ်ား မွီဝဲရာတြင္ လိုက္နာသင့္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

ေဆးဝါးမ်ား မွီဝဲရာတြင္ လိုက္နာသင့္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအစာမစားမီ ေသာက္သင့္ေသာ ေဆးမ်ား မွီဝဲမည္ဆိုလွ်င္ အစာမစားခင္ အနည္းဆံုး မိနစ္ ၃၀ ျခားၿပီး ဒီေဆး ေတြကို မီွဝဲဖို႔ လိုပါတယ္။ အစာမစားခင္ ႏွစ္မိနစ္အလိုမွာ ေဆးမေသာက္ သင့္ပါဘူး။ (အေၾကာင္းျပခ်က္-ေဆးဝါးတခ်ိဳ႕ဟာ အစာရိွခ်ိန္မွာ စားလိုက္ရင္ အာနိသင္ ေလ်ာ့က် သြားတတ္လို႔ပါ။) အစာစားၿပီး ေသာက္သင့္ေသာ ေဆးမ်ား မွီဝဲမည္ဆိုလွ်င္ အစာစားၿပီး ၅-၁၀ မိနစ္ၾကာမွ ေဆးေသာက္ ရပါမယ္။ (အေၾကာင္းျပခ်က္-တခ်ိဳ႕ေဆးေတြက အစာမရိွဘဲ စားလိုက္ရင္ အစာအိမ္ကုိ မအီမသာ ျဖစ္ေစ ႏုိင္ပါတယ္။ အစာရိွမွ ေဝဒနာ သက္သာ သြားႏိုင္လို႔ပါ။) ေဆးပတ္လည္ေအာင္ ေသာက္ပါ ေဆးအားလံုးကို ေဝဒနာ သက္သာတဲ့အထိ သတ္မွတ္ကာလ ျပည့္မီေအာင္ ေသာက္သင့္ ပါတယ္။ (အေၾကာင္းျပခ်က္-သင့္ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ က်န္ရိွေနတဲ့ ပိုးမႊားေတြ ေသေစဖို႔ရာအတြက္ ေဆးပတ္လည္တဲ့ အထိ ေသာက္သင့္ တာပါ။ ပိုးမႊားေတြ က်န္ေနရင္ ပိုမုိ အာနိသင္ျပည့္လာၿပီး ေဆးေတြကို ခုခံႏိုင္စြမ္းရိွကာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ နာမက်န္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရိွပါတယ္။ ) အားေဆး မီွဝဲမည္ဆုိလွ်င္ ေန႔အခ်ိန္အတြင္း အစာစားၿပီးေနာက္ အားေဆးကုိ မီွဝဲသင့္ပါတယ္။ အစာမရိွဘဲ အားေဆး မေသာက္ပါန႔ဲ။ (အေၾကာင္းျပခ်က္-ဆီးကေန ဗီတာမင္ ဘီနဲ႔ စီ ျမန္ျမန္ထြက္ရိွ သြားတာေၾကာင့္ အားေဆးရဲ႕ အာနိသင္ ဆံုး႐ႈံးသြား ပါလိမ့္မယ္)။

0 comments:

Post a Comment