ကရင္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ေနရာခ်ရန္ ေကအင္န္ယူစီစဥ္

04 May 2013   ကရင္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ေနရာခ်ရန္ ေကအင္န္ယူစီစဥ္ရန္ကုန္- ေကအင္န္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ နယ္ေျမ အခ်ဳိ႕တြင္ စစ္ေျပး ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား ေနရာခ် ထားေပးရန္ အတြက္ နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ တုိင္းတာမႈ ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္ခ႐ုိင္ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး ဗဟို အလုပ္ အမႈေဆာင္ ဦးေစာဟူရယ္က ေျပာသည္။
ပေလာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စႏီၵပေလာႏွင့္ ေမတၱာၿမိဳ႕ နယ္ခဲြရွိ က်ဳိက္ထီး ေတာင္တို႔တြင္ ရြာအသစ္တည္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖဲြ႕သို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း၊ ယင္း ေနရာတြင္ ျပည္တြင္းရွိ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ အိမ္ေထာင္စု ၃၅ စုေက်ာ္ကို ေနရာခ်ထားရန္ ျပင္ဆင္ ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
ေတာေတာင္ မ်ားတြင္ ေနထုိင္ေသာ ျပည္တြင္းရွိ ကရင္ဒုကၡသည္ မ်ားကို ပထမအဆင့္ စာရင္းေကာက္ ယူၿပီး ဒုတိယအဆင့္ ေနရာခ်ထား ေပးျခင္းႏွင့္ ဘ၀ထူေထာင္ ေပးျခင္းမ်ားကို ေျခာက္လၾကာ လုပ္ေဆာင္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ “ေတာမွာ ေနမလား၊ ေျပာင္း ေပးတဲ့ ေနရာေနမလား။ ဘယ္မွာ ဆိုတာကို ေျခာက္လေလာက္ စာရင္း ေကာက္မယ္။ အခုေတာ့ ပညာေပး အဆင့္ လုပ္ၿပီး သြားပါၿပီ”ဟု ၎က ဆုိသည္။
ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမ ျဖစ္ေသာ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ တပ္မ ၄ ရွိရာနယ္ေျမ ထား၀ယ္-ကန္ခ်နပူရီထုိင္း ကားလမ္းရွိ ေျမေနရာ မ်ားတြင္လည္း ေနရာခ်ထား ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္း ေတာေတာင္ မ်ားတြင္ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ျပည္တြင္းေန ကရင္ ဒုကၡသည္ မ်ားကို ဦးစြာ ေနရာခ်ထား ေပးၿပီး ျပည္ပရွိ ကရင္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရာခ်ေပးေရး စီစဥ္ရွိေၾကာင္း ဦးေစာဟူရယ္က ေျပာသည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုိင္းအေျခစိုက္ ကရင္ဒုကၡသည္ ေကာ္မတီကို ကရင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖဲြ႕ႏွင့္ နယ္စပ္ လုံၿခံဳေရး ဗိုလ္မွဴးေအာင္လြင္ အဖဲြ႕တို႔က ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံ ၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္က ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ယင္းေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ကရင္ဒုကၡသည္ အိမ္ေျခ ၅၀ ကို အစမ္းေနထုိင္ရန္ ဖိတ္ေခၚသည့္ ကရင္ဒုကၡသည္ ေကာ္မတီက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။
ထား၀ယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ကန္ခ်နပူရီ နယ္စပ္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ထီးခီး၊ အမ္႐ိုင္း၊ ဆင္ျဖဴဒုိင္၊ ကသလာထီး၊ အမိုေက်းရြာ မယ္ဇလီထီး အပါအ၀င္ေက်းရြာ ၂၀၀ ေက်ာ္သည္ ၁၉၇၅ -၁၉၉၇ ခုႏွစ္အ ထိ အစိုးရႏွင့္ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးတို႔ ျဖစ္ပြားေသာ ႏွစ္ဖက္ စစ္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ရြာလုံးကၽြတ္ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးခဲ့ေသာ ကရင္တပ္မ ၄ ၏ ေျမေနရာမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေကအင္န္ယူ အဖဲြ႕က ဆုိသည္။

0 comments:

Post a Comment