ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ အတင္း အဓမၼ ခိုင္းေစမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ ပြား

ဧၿပီလ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း (ေကအိုင္စီ)

KHRG-logo-p
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲကာလတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ကရင္နယ္ျခား ေစာင့္တပ္-BGF မွ ေဒသခံမ်ားကို အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ေနေသးေၾကာင္း ကရင္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔(KHRG)က ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ အေျခစိုက္ ၁၀၁၃ ႏွင့္ ၁၀၁၄ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းတို႔က ၎တို႔တပ္စခန္းမ်ားေဆာက္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ သစ္၊ ၀ါးႏွင့္ သက္ကယ္မ်ားကို ပို႔ေပးရန္ ယင္းေဒသရွိ မဲ့ကေနာ၊ မဲ့သရီးႀကီး၊ မဲ့သရီးဖိုးခီး ႏွင့္ ထီးေထာခီး စသည့္ေက်းရြာတို႔မွ ရြာသားမ်ားအား အတင္းခိုင္းေစခဲ့သည္ဟု KHRG မွ ဧၿပီလ ၂၃ရက္ေန႔၌ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ယြန္းစလင္းေခ်ာင္းကိုျဖတ္၍ ေဆာက္လုပ္ရန္ရွိေသာ ထီးလား အယ္ထာ့ဟုေခၚေသာ တံတားအတြက္ မဲ့ပေရးႏွင့္ ေက်ာပါးေက်းရြာအုပ္စု အပါအ၀င္ အျခားေသာ ေက်းရြာ အုပ္စု ၃ ရြာမွ တစ္ရြာလ်င္ အနည္းဆံုး လူ ၅ဦးမွ ၁၀ ဦးအထိ ေန႔တိုင္းလုပ္အားေပးဆင္းေနရသည္ဟု KHRG က ဆိုသည္။
“အခု လက္ရွိအေျခအေနအရ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရတာေတြကေတာ့ အရင္ကေလာက္ မဆိုးေပမယ့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ေစခိုင္းေနတာ ရွိတုန္းပါပဲ။ ခိုင္းေစမႈကေတာ့ ဇန္န၀ါရီလကေန ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ ျဖစ္ပြားမႈေတြကို ထုတ္ျပန္ထားတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု KHRG ေျပာခြင့္ရ ေနာ္ခူးခူးဂ်ဴးက ေကအိုင္စီ သို႔ေျပာသည္။
အဆိုပါေဒသရွိ ရြာသားမ်ားက သတင္းပို႔ေပးရျခင္း၊ ကင္းေစာင့္ေပးရျခင္း၊ ထမင္း၊ ဟင္းခ်က္ ျပဳတ္ေပးရျခင္း မ်ားအျပင္ ေပၚတာလိုက္ေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္အတြက္ ယခုအခိ်န္ထိ လုပ္ေဆာင္ေပးေနရ သည္ဟု KHRG က ေျပာသည္။
ေနာ္ခူးခူးဂ်ဴးက “အခု ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကာလမွာ ကရင္ေဒသက ရြာသားေတြ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစခံရမ်ဳိး ဆက္ရွိေနေသးတာကို ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူဘက္ကေန တတ္ႏိုင္သေလာက္ က်မတို႔ အဖြဲ႔ကေန ႀကိဳးစားသြားမယ္”ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။
KHRG ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာအရ ယခု ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ားကို အဓမၼခိုင္းေစေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ၁၀၁၃ တပ္ရင္းကို ဗိုလ္မႉးေစာလွႀကိဳင္မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ၁၀၁၄ တပ္ရင္းကို ဗိုလ္မႉး ေစာေမာင္ခ်စ္က ဦးေဆာင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
KHRG ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကရင္ျပည္နယ္အျပင္ ကရင္ေဒသအတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို အခ်က္အလက္စုေဆာင္းကာ လိုက္လံေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္။

0 comments:

Post a Comment