ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ KSNG ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္အားေပး

ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း (ေကအိုင္စီ) ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ားကြန္ယက္အဖြဲ႔-KSNG ၏ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ေဆြးေႏြး ပြဲကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ ဆာသူးေလေက်ာင္း တြင္ က်င္းပရာ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းထူေထာင္ သူ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္မွ တက္ေရာက္ အားေပးခဲ့သည္။
“ဆရာမက အထူးသျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေရာဂါကာကြယ္ေရး စတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတယ္။ ေနာက္ ၿပီး KNU ရဲ႕လက္ရွိအေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အျမင္ဘယ္လိုရွိလဲေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေတြကို အျပန္အ လွန္ အျမင္ဖလွယ္ခဲ့ၾကပါတယ္”ဟု KSNG ဥကၠဌ ေစာေမာ့က ေျပာသည္။
ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္မွ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပညာေပးရွင္း လင္းျခင္း၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လူငယ္မ်ားမွလည္း ၎တို႔ သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္း၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္က “အခုလို လူငယ္ေတြအခ်င္းခ်င္းေတြ႔ဆံုတဲ့အခါက်ေတာ့ ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္း၊ ကိုယ့္ ေဒသကိုယ့္ရပ္ ရြာ ကိုယ့္ျပည္သူေတြအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစတဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အေတြးအျမင္ေတြ ဖလွယ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ၿပီး ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ျဖစ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး KSNG ဥကၠဌ ေစာေမာ့က “ဆရာမ ႀကီးအေနနဲ႔ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အမ်ားႀကီးလုပ္ခဲ့တယ္။ ေပးဆပ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ ၿပီးေတာ့ အေတြ႔ အႀကံဳေတြလည္း အမ်ား ႀကီးဆိုေတာ့ သူရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳေတြကို အခုလိုမွ်ေ၀ေပးတာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အေတြးအျမင္သစ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရေစပါ တယ္”ဟု ဆက္ေျပာသည္။
ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ရက္မွ ၂၉ရက္ေန႔အထိ ၃ရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ ၎အစည္းအေ၀းကို KSNG အဖြဲ႔၀င္ ၁၀ဖြဲ႕ အပါအ၀င္ ကရင္လူထု အေျချပဳအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕တို႔ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၆၀ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အဖြဲ႔အ စည္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ အေျခအေနမ်ားကို က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။
KSNG ကို ၁၉၉၆ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ေက်ာင္းသားကြန္ယက္မ်ားျဖစ္သည့္ ၀မ္းခါေက်ာင္းသားမ်ား ကြန္ယက္၊ ထီးဆဲ့မဲ့ယြားႏွင့္ ခ်င္းမိုင္ရွိေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး တႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္ အစည္း အေ၀း က်င္းပ လာခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္အေနျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပါ၀င္တက္ ေရာက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment