အသားအေရပူျခင္း

07 December 2012 
By Health Digest
အသားအေရပူလြန္းျခင္းေသြးဆံုးသည့္အရြယ္ႏွင့္ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိေသာ ေဟာ္မုန္း ပမာဏ အေျပာင္းအလဲဟာ ခႏၶာကိုယ္တြင္း အပူခ်ိန္ကို သိသာစြာ ျမင့္တက္သြား ေစပါတယ္။ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးရက္တရားထိုင္ျခင္းႏွင့္ အသက္႐ွဴေလ့က်င့္ခန္းစတဲ့ ေယာဂ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳး သမီးမ်ားမွာ အသားအေရပူျခင္း၊ ညအိပ္စဥ္ ေခြ်းအလြန္ထြက္ျခင္း ျပႆနာျဖစ္ပြားမႈ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းတယ္လို႔ သိရွိ ရပါတယ္။ ပဲႏို႔၊ တို႔ဟူး သို႔မဟုတ္ အီစထ႐ိုဂ်င္ ပါေသာ စားစရာမ်ားကို စားေပးျခင္းက ထိုေ၀ဒနာကို သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္။
ဇင္မာျမင့္

0 comments:

Post a Comment