ဖန္ျပြန္သေႏၶသား နည္းပညာႏွင့္ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးငယ္မ်ား ရင္က်ပ္ပန္းနာေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိ

27 December 2012   ဖန္ျပြန္သေႏၶသား နည္းပညာႏွင့္ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးငယ္မ်ား ရင္က်ပ္ပန္းနာေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိဖန္ျပြန္သေႏၶသား (IVF) လိုမ်ိဳး မ်ိဳးေအာင္ကုထံုးနဲ႔ ေမြးလာတဲ့ ကေလးေတြဟာ ရင္က်ပ္ပန္းနာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသီ ေတြက အႀကံေပး ထားၾကပါတယ္။ ေလ့လာမႈတစ္ခုမွာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ မွ ကေလးငယ္ေပါင္း ၁၃၀ဝ၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး သဘာဝအတိုင္း ကိုယ္ ဝန္ရရွိတာ မဟုတ္ဘဲ ေမြးဖြားလာတဲ့ အသက္ငါးႏွစ္ အရြယ္ကေလး ေတြမွာ ရင္က်ပ္ပန္း နာေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ႏွစ္ဆခန္႔ ျမင့္မားတယ္လို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေလးငယ္ေတြဟာ ေဆးဝါးအသံုးျပဳဖို႔ လည္း ပိုမိုလိုအပ္တာမို႔ အေျခအေနဆိုး ရြားတဲ့ ပန္းနာျဖစ္တယ္လို႔ ထင္မွတ္ရ ပါတယ္။ ဒီေတြ႕ရွိခ်က္ကို လူသားမ်ိဳးပြားမႈ ဆိုင္ရာဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားၿပီး သုေတသီေတြက ၂၀ဝ၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀ဝ၂ ခုႏွစ္ ၾကား ေမြးဖြားတဲ့ ကေလးေတြေပၚမွာ သံုးသပ္ထား တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အ သက္ငါးႏွစ္အရြယ္ ကေလးအားလံုးရဲ႕ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ရင္က်ပ္ပန္းနာ ေရာဂါ ရွိၾကၿပီး အဲဒီအထဲမွ နည္းပညာနဲ႔ ေမြးဖြားလာတဲ့ ကေလးငယ္ ေတြရဲ႕ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ရင္က်ပ္ေရာဂါ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရင္က်ပ္ပန္းနာ ေရာဂါရွိတဲ့ ကေလးငယ္ အမ်ားစုကို ကုသလို႔ ရပါတယ္။ ေလ့လာမႈအရ IVF ကုထံုးနဲ႔ရတဲ့ ကေလးငယ္ နဲ႔ ရင္က်ပ္ ပန္းနာ ဆက္စပ္မႈမွာ ကေလးငယ္ အနည္းငယ္မွာသာ ျပဳလုပ္ထားရ တာျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေသအခ်ာခ် ဖို႔အတြက္ ေလ့လာမႈေတြ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုေသးတယ္လို႔ သုေတသီေတြက ဆိုပါတယ္။
ေဒါက္တာခင္မိုးမုိး

0 comments:

Post a Comment