လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ကရင္လူငယ္မ်ား ကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္း

ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ စဖန္းေရွာင္း (ေကအိုင္စီ) ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ံုး-KYO မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ႏိုင္းရြာ တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ရက္မွ ၂၉ရက္ေန႔အထိ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ကာ ကရင္လူငယ္မ်ားေသြး စည္းညီၫႊတ္ေရးႏွင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ကရင္လူငယ္ မ်ားကြန္ယက္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
အဆိုပါႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ကရင္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး ရာမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ ကရင္ျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးကို မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သြားမည္ စသည္တို႔ကို ႏွီးေႏွာဖလွယ္ခဲ့ၾက အၿပီး ယခုလို ကရင္လူငယ္မ်ားကြန္ယက္ကို စတင္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“အခု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ ကရင္ျပည္နယ္အတြက္ေရာ၊ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလံုးအတြက္ေရာ ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအလံေတာ္ေအာက္မွာ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ကြန္ယက္ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္တာ ပါ”ဟု ကရင္ေရးရာေကာ္မတီ- KAC မွ ကရင္လူငယ္ ေစာ႐ိုမန္းက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
ယခုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအသင္း(ျမ၀တီလူငယ္)၊ ကလိုထူးေဘာကရင္လူငယ္၊ ေရႊကုကၠိဳကရင္လူ ငယ္၊ KAC ကရင္ေရးရာေကာ္မတီလူငယ္၊ KYDG ေက်ာက္ႀကီးကရင္လူငယ္၊ KYO ခ႐ိုင္ အသီးသီးမွ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ ေပါင္း ၈၃ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ကရင္လူငယ္မ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ကရင္လူငယ္မ်ားကြန္ယက္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ယမန္ေန႔ ဒီဇင္ဘာလ၂၉ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ မႈးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး၊ လူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားေရး စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။
ထုိ႔အျပင္ ကရင္လူငယ္မ်ားကြန္ယက္အေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစာရိုမန္းက “ကြန္ယက္ ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ လုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တျခားစိတ္ပါ၀င္စားတဲ့ ကရင္ျပည္သူေတြ၊ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ စည္း႐ုံးမယ္။ သင္တန္းေတြေပးမယ္။ ၿပီးေတာ့ ထိေတြ႔မႈေတြ ယူမယ္” ဟု ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။
ကရင္လူငယ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အသိပညာျမင့္မားေရး ရည္ရြယ္၍ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ တြင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ KYO မွ ဦးေဆာင္၍ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ယခုလို ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို က်င္းပသည္မွာ ပထမဆံုးအ ႀကိမ္ ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment