လူတိုင္းအတြက္ အခ်ဳိမွုန္႔ အႏၱရာယ္

26 December 2012   လူတုိင္းအတြက္ အခ်ဳိမွုန္႔ အႏၱရာယ္လူအမ်ား အခ်ိဳမႈန္႔ပါဝင္ေသာ အစားအေသာက္ မ်ားစားၿပီး အခ်ိဳမႈန္႔၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို
ခံစားဖူးၾကမည္ ထင္ပါသည္။ ၄င္းဆိုး က်ိဳးမ်ားတြင္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ မူးေဝျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ ရင္က်ပ္ျခင္း(အထူးသျဖင့္ ရင္ က်ပ္အခံရွိေသာ လူမ်ားတြင္)၊ ရင္ဘတ္ ေအာင့္ျခင္း၊ ႏံုးခ်ည့္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာႏွင့္ ဦး ေခါင္းပိုင္းတြင္ ကုပ္ပိုး၌ ပူေလာင္ျခင္း၊ ထံုက်ဥ္ျခင္း၊ ေသြးတိုးျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕တြင္ ေသြးေပါင္က်ျခင္း (ႏွလံုးခုန္မမွန္၍)မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သုေတသနျပဳခ်က္ မ်ားအရ သိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္ အလြန္ ဆိုးရြားႏိုင္ၿပီး အသက္ေသဆံုးသည္ အထိ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
သို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အစားအစာထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ အခ်ိဳမႈန္႔အစား သဘာဝ ဟင္းခတ္မႈန္႔မ်ားကို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲၾကေသာ္လည္း စားေသာက္ ဆိုင္အမ်ားစုႏွင့္ အစားအစာထုတ္လုပ္သူ အမ်ားစုတို႔သည္ အရသာပိုေကာင္းၿပီး စြဲမက္ေစေသာ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ အခ်ိဳမႈန္႔ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳမႈန္႔ပါဝင္ေသာ အျခားနာမည္ႏွင့္ ဟင္းခတ္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လူအမ်ားကို လွည့္စားကာ အသံုးျပဳေန ၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳမႈန္႔၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို လူအမ်ားခံစားရမႈမ်ားလည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြာျခားလွေပသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ စားၿပီး မၾကာမီပင္ ခံစားရၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ နာရီေပါင္း မ်ားစြာၾကာမွ ခံစားရေပသည္။ အခ်ိဳ႕တြင္ ျပင္းထန္ၿပီး အခ်ိဳ႕တြင္ မဆိုသေလာက္သာ ခံစားရသျဖင့္ အခ်ိဳမႈန္႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားဟု သိရွိရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။
အမ်ားဆံုး သိရွိမွုမွာ တရုတ္စားေသာက္ဆုိင္မွ အျပန္တြင္ ေရငတ္ျခင္း၊ ေသြးလန္႔ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ မူးေ၀ေအာ့အန္ျခင္း တုိ႔သာျဖစ္ပါသည္။ အမွန္မွာ အခ်ဳိမုန္႔သည္ တရုတ္စားေသာက္ဆုိင္မွ အစားအေသာက္ မ်ားတြင္သာ ပါဝင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူအ မ်ားစားသံုးေနေသာ အသင့္ျပင္ဆင္ၿပီး အစာမ်ား (Fast Food), (Prepared Foods) ၊ စည္သြတ္ဘူးမ်ား (Canned Food) စေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ိဳးစံု တြင္ အခ်ိဳမႈန္႔ဟူ၍တစ္မ်ိဳး၊ အျခားအမည္ မ်ားသံုး၍တစ္မ်ိဳး လူအမ်ားအား လွည့္ စား၍ ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေပသည္။ အခ်ဳိမွုန္႔သည္ အျခားဟင္းခတ္မွုန္႔ အသြင္ျဖင့္ လူအမ်ား မသိရွိေအာင္ ပါ၀င္ေနနိုင္သည္။ ဥပမာ အသားမွုန္႔မ်ား (ၾကက္သား၊ ၀က္သား၊ အမဲဟင္းခတ္မွုန္႔မ်ား)၊ ပဲငံျပာရည္မ်ား (Soy Sauce)၊ တေဆး (Yeast and Yeast extracts)၊ မုေယာစပါး (Malt)၊ နို႔ၾကက္တက္ရည္ (Whey) အစရွိေသာ ဟင္းခတ္မွုန္႔ ဟင္းခတ္အမည္ ေျမာက္မ်ားစြာတြင္ ပါ၀င္ေနျပီး ဆုိးက်ဳိးမ်ားကို သက္ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေၾကာင့္လည္း အခ်ိဳမႈန္႔ပါဝင္ပတ္ သက္ေနေသာ အစားအစာမ်ား သည္ လြန္ စြာ မ်ားျပားလွကာ စားေသာက္ဆိုင္အ မ်ားစုမွ အစားအစာ၊ လူအမ်ား အသင့္စား သံုးရန္ျပင္ဆင္ၿပီး အစားအစာ (Ready Made, Fast Food) Prepared Foods မ်ား၊ ေက်ာင္းႏွင့္ လမ္းဆံု လမ္းမေပၚတြင္ ေရာင္းေသာအစားအစာႏွင့္ အဆိုးရြားဆံုးမွာ ေမြးစကေလးငယ္မ်ားအား တိုက္ေကြ်း ရန္ ေရာင္းခ်ေနေသာ Infant Formula မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနျခင္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။
ဤဟင္းခတ္မႈန္႔မ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား Dr John Olney ႏွင့္ Dr Russel Blaylock တို႔ႏွစ္ဦးက စနစ္တက် ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး Dr Blayloch က ဟင္းခတ္မႈန္႔(အခ်ိဳမႈန္႔)မ်ားကို Exitotoxins လံႈ႔ေဆာ္ေနေသာအဆိပ္မ်ား၊ The Taste that Kills "အရသာျဖင့္ သတ္ေန ေသာ ပစၥည္းမ်ား" ဟူ၍ ကင္ပြန္းတပ္ၿပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ပင္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳမႈန့္၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား အေမရိကန္အစာႏွင့္ ေဆးဝါးမွ အ ခ်ိဳမႈန္႔ကို ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါ သည္။ ၄င္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျမာက္ျမားလွ စြာေသာ ကမၻာအႏွံ႔မွ ပညာရွင္မ်ား၏ သုေတသနရလဒ္မ်ားက အခ်ိဳမႈန္႔၏ အႏၱရာယ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ Dr Russel Blaylock က ႏွလံုးခုန္ မမွန္၍ ႐ုတ္ျခည္းႏွလံုးရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ အ ခ်ိဳမႈန္႔မ်ားဆက္သြယ္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ အား ကစားသမားမ်ားတြင္ မဂၢနီဆီယမ္ဓာတ္ လိုအပ္ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳမႈန္႔၏ လံႈ႔ ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ႏွလံုးခုန္မမွန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း ေသဆံုးသြားႏိုင္ ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပခဲ့သည္။
Pat Robertson မွလည္း ၄င္းဟင္းခတ္မႈန္႔ (အခ်ိဳမႈန္႔)မ်ားကို Silent Killer "အသံတိတ္ သတ္ေနသူမ်ား" ဟူ၍ အမည္ တပ္ထားသည္ကို သတိခ်ပ္ေစလိုသည္။ အျခားအႏၱရာယ္တစ္ခုမွာ အဝလြန္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အႏၱရာယ္ မ်ားေသာ ဝမ္းဗိုက္တြင္းအဆီကို မ်ားေစ ၿပီး ၄င္းအဆီမ်ားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ား က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဦးေခါင္းရွိ အာ႐ံုခံမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ မ်က္စိျမင္လႊာမွ နာဗ့္ Cell မ်ားကို ဆိုး ရြားစြာ ထိခိုက္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္၏ အေရး ပါေသာ အစိတ္အပိုင္းမွာ ပ်က္စီးေစ၍ ၄င္းမွ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ႀကီးထြားျခင္း၊ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဟာ္မုန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ Endocrine glands မ်ား၊ အစာစားလိုစိတ္၊ အိပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ႏိႈးထမႈ ဇီဝနာရီႏွင့္ သတိရွိမႈအားလံုးကို ထိခိုက္ ေစၿပီး အဝလြန္ျခင္းအပါအဝင္ ဦးေႏွာက္ အာ႐ံုေၾကာ ေရာဂါမ်ိဳးစံု၊ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပါကင္ဆန္ေရာ ဂါမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္လည္း autism, attention deficit disorder, hyperactivity ေရာဂါမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း တိရစာၦန္စမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ ရွိခဲ့ေပသည္။
လူအမ်ားစားသံုးေသာ အခ်ိဳ႕မႈန္႔ သည္ တိရစၦာန္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္ ထက္ မ်ားစြာနည္း၍ ၄င္းဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ဟု ေစာဒကတက္မည္ဆိုက တက္ ႏိုင္ေသာ္လည္း လူမ်ားသည္ စမ္းသပ္သည့္ ၾကြက္မ်ားထက္ ငါးဆပို၍ Sensitive ျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္စားသံုးမႈမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေသြးတြင္း ရလဒ္မွာ စမ္းသပ္တိရစာၦန္မ်ား တြင္ ေတြ႕ရွိေသာ ေသြးတြင္းအဆင့္မ်ား ထက္ပင္ ပိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေမြးခါစကေလး သူငယ္မ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးဆဲကာလျဖစ္၍ ၄င္းကေလးငယ္မ်ား သည္ လူႀကီးထက္ ေလးဆခံႏိုင္ရည္ ပိုနည္းသျဖင့္ ၄င္းကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဥာဏ္ အရည္အေသြး၊ စာေပသင္ၾကား တတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ေရရွည္ ထိခိုက္ ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အသက္အရြယ္မေရြး အဝလြန္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါမ်ား ခံစားရႏိုင္ေၾကာင္း ကမၻာအရပ္ရပ္မွ သိပၸံ ပညာရွင္မ်ားက တင္ျပခဲ့ေပသည္။ အျခားအႏၱရာယ္တစ္ခုမွာ ယင္းဟင္းခတ္မွုန္႔ (အခ်ဳိမွုန္႔) ကို ကင္ဆာေရာဂါ၏ ေျမၾသဇာဟူ၍လည္း ကင္ပြန္းတပ္ႏိုင္ေၾကာင္း မ်ားစြာေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက သက္ေသျပခဲ့ပါသည္။
ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ လူအားလံုးတြင္ မျဖစ္ျခင္း၊ ျဖစ္ေသာ ဆိုးက်ိဳး မ်ား၏ ပမာဏႏွင့္ အခ်ိန္ကြာျခားမႈသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြာျခား မႈရွိျခင္း၊ ေဆး လိပ္ႏွင့္ လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးထိခိုက္ မႈကို ေဆာင္ရြက္စဥ္ကကဲ့သို႔ပင္ ေနာက္ မွ ႀကိဳးကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဓနရွင္ မ်ား၏ ေပါက္ေရာက္မႈ၊ ႀကိဳးကိုင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ဖံုးကြယ္ထားႏိုင္ျခင္းတို႔၏ အရွိန္ေၾကာင့္ပင္ ယေန႔ထိတိုင္ လူသားမ်ားသည္ အခ်ိဳမႈန္႔ႏွင့္ ၄င္း၏အႏၱရာယ္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။ အခ်ဳပ္ဆိုေသာ္ အခ်ဳိမွုန္႔သည္ နာမည္အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စားေကာင္း ေသာက္ဖြယ္မ်ား၊ ကေလးအာဟာရမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနႏိုင္ျပီး လူတုိ႔၏က်န္းမာေရးကို ဆုိးရြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ေခါင္းတစ္ျခမ္း ကိုက္ျခင္း ေ၀ဒနာ (Migraine) ၊ အ၀လြန္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆာနာမ်ား၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးတုိး၊ ႏွလံုး၊ ေလျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ ေသြးတုိ႔းေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊ ႏွလံုးခုန္မမွန္ေရာဂါ၊ ပါကင္ဆန္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိၾကျပီး ေရွာင္ရွားနိုင္ၾကေစရန္ ေစတနာေကာင္းျဖင့္ အသိေပးလိုက္ရပါသည္။
ေဒါက္တာပိုင္စိုး

0 comments:

Post a Comment