ကရင္ေဒသ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ စီမံကိန္း ရြာ ၂၀ ခန္႔ ေျပာင္းရမည္ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ေဒသတြင္ အိႏၵိယ ကုမၸဏီတခုက တည္ေဆာက္မည့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံစီမံကိန္း နယ္ေျမ အတြင္း ပါ၀င္ေနေသာ ရြာ ၂၀ ခန္႔ ဖယ္ရွားေပးရမည္ျဖစ္၍ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား အခက္အခဲ ႀကံဳေနရေၾကာင္း သိရသည္။
ေတာင္ ၁၀ လံုးကို ၿဖိဳၿပီး ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ တည္ေဆာက္မည့္ ယင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀ ခန္႔မွ အိမ္ေျခ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေပးရမည္ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာင္းရမည္ဟု ေျပာဆိုေသာ္လည္း မည္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ကိုမူ မသိရွိရ ေသးေပ။
ထို ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ကေမာ္ေညာင္ ေတာင္၊ ေတာင္၀ိုင္း ေတာင္၊ ေညာင္ပလိန္း ေတာင္၊ ေဒါင္ကလ ႏွင့္ လဇန္ေတာင္၊ လဇန္ေတာင္၏ ေတာင္ဘက္ျခမ္း၊ လြန္းည ေတာင္၊ ဇြဲကပင္ ေတာင္၏ ေတာင္ဘက္ျခမ္း၊ ေကာ္ကူး ေတာင္၊ မင္းဇန္ ေတာင္တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
“ကရင္ျပည္နယ္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေတြရလာေစဖို႔ ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ တကယ္ ရ မရ ဆိုတာေတာ့ ဘယ္သူမွ မသိႏိုင္ေသးဘူး။ ဖယ္ေပးရမွာက ရြာေတြ၊ လူေတြ၊ ေျမေနရာေတြ။ ျပန္ေပးမလား၊ မေပးဘူးလား ဆိုတာလည္း မသိ ေသးဘူး”ဟု ေတာင္ကလပ္ ေက်းရြာ ေနာင္သကန္ကြင္း မွ ေဒသခံ တဦးက ေျပာသည္။
ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းကိုသာ အဓိက လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္၍ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံတည္ေဆာက္ျခင္းမွာ ၎တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိေစႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟုလည္း ဆိုသည္။
ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ တည္ေဆာက္မည့္ Shree Cement Limited (SCL) ကုမၸဏီသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္ ပဥၥမေျမာက္ အႀကီးဆံုး ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း၊ တေန႔ တန္ ၁၀၀၀ က် ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အၿမဲတမ္း ၀န္ထမ္း ၄၇၅ ဦးခန္႔ ႏွင့္ ေန႔စား ယာယီ ၀န္ထမ္း ၁၅၀၀ ႏွင့္အထက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း SCL ကုမၼဏီမွ တာ၀န္ရွိသူ တဦးက ေျပာသည္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႀကီးမားတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ ေပၚေပါက္လာ တဲ့အခါ ျပည္တြင္း ဘိလပ္ေျမ လိုအပ္ခ်က္က အလြန္ႀကီးမား လာမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဒီေတာင္ေတြကို ၿဖိဳၿပီး ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံ တည္ေဆာက္တာပါ။ ေနာက္ ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာမယ္၊ ႏိုင္ငံျခားသား ၀င္ေရာက္လာတာ ေတြလည္း မ်ားလာမယ္၊ ကြန္ဒိုေတြ မ်ားလာ မယ္၊ ႐ုံးခန္းေတြ ဖြင့္လာမယ္၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိလာမယ္။ ဒီလို တည္ေဆာက္တာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ အေနနဲ႔လည္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိလာမွာ ျဖစ္တယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။
ကရင္ျပည္နယ္ ေျမယာစုံစမ္း ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းေစ၀ါကမူ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြား၊ ေဒသခံ လူထုအတြက္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ကြဲကြဲျပားစြာ သိရွိရန္ လိုေၾကာင္းေျပာဆိုသည္။
“ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မရွိဘူးလိ႔ု ေျပာတယ္။ ထြက္လာ တဲ့ဖုန္ေတြကို ျပန္စုပ္ယူၿပီး အေခ်ာထည္ ျပန္ လုပ္မယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ထြက္လာတဲ့ အပူစြမ္းအင္ကိုလည္း လွ်ပ္စစ္ဘက္မွာ ျပန္သံုးမယ္ဆိုတာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ လုပ္တာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးထက္ အက်ိဳးစီးပြား သက္သက္အတြက္ လုပ္တာလား ကြဲကြဲျပာျပား သိဖို႔ လိုတယ္။ စက္႐ုံစီမံကိန္း ဆိုတာကလည္း စာရြက္ေပၚမွာပဲ ရွိေသးတာ။ လူထုအတြက္ အားသာခ်က္ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ မသိရဘူး”ဟု ေဒၚနန္းေစ၀ါ က ဆိုသည္။
ယခု တည္ေဆာက္မည့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ အတြက္ ပထမဆုံးၿဖိဳမည့္ ေတာင္ ၂ လံုး ႏွင့္ ထုံးေက်ာက္ ထုတ္ယူမည့္ ေတာင္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အလြန္ နီးကပ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားသည္ ယင္း ေတာင္မ်ားမွ ထင္း၊ ၀ါးမ်ား ခုတ္ယူ သုံးစြဲေန ရေၾကာင္း၊ အင္းမ်ားမွ အသား၊ ငါးမ်ား ရွာေဖြ စားေသာက္ေနရေၾကာင္း ႏွင့္ ၎တို႔ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ လယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေျမ တူးစက္မ်ား မၾကာခဏ လာေရာက္တူးယူသျဖင့္ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းမ်ားျဖစ္လာၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး အခက္ခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရေၾကာင္း သိရ သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းကလည္း ဘားအံခ႐ုိင္ ေကာ့ရင္းေအာက္ ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေတာင္ႏွစ္ေတာင္ကို ၿဖိ္ဳ၍ ထုံးေက်ာက္မႈန္႔မ်ား ထုတ္ယူၿပီး ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံ ေဆာက္မည့္ စိုးႏုိင္ၿဖိဳး ကုမၸဏီအား ေဒသခံမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသး သည္။
စိုးႏိုင္ၿဖိဳး ကုမၸဏီ၏ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံ ေဆာက္မည့္ လုပ္ကြက္ ဧရိယာ ၃၂၀ ဧက တြင္ ေလထိေတာင္၊ လႈိင္းကေလးေတာင္၊ ေဒ သခံရြာ ၆ ရြာ၊ သာသနိက ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ လယ္ေျမ အင္းအိုင္မ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

0 comments:

Post a Comment