အသက္႐ွဴျခင္းကို စစ္ေဆးရာမွ အူမႀကီးကင္ဆာေတြ႔ရွိႏိုင္

17 December 2012
Good Health
အသက္႐ွဴျခင္းကို စစ္ေဆးရာမွ အူမႀကီးကင္ဆာေတြ႔ရွိႏိုင္အသက္႐ွဴျခင္းကို စစ္ေဆး (Breath Test) တာေၾကာင့္ အူမႀကီး ကင္ဆာအတြက္ အေျဖတိတိက်က် ရႏိုင္တယ္လို႔ သိပၸံပညာရွင္ ေတြက ဆိုပါတယ္။ ကင္ဆာက်ိတ္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ဓာတုပစၥည္း ေတြဟာ အသက္႐ွဴထုတ္ရာမွ ထြက္ရွိလာတာေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ရွိမွန္း သိရွိႏိုင္ၿပီး တိက်မွန္ကန္မႈ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရွိတယ္လို႔ ခြဲစိတ္မႈဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္ ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ ေတြက တီဘီေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ တခ်ိဳ႕ကင္ဆာ အမ်ိဳးအစား အပါအဝင္ တျခားေရာဂါေတြကို Breath Test နဲ႔ စမ္းသပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရာဂါကို ေစာေစာစီးစီး ေတြ႕ရွိတာေၾကာင့္ ကုသ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ား ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ အူမႀကီး ကင္ဆာေရာဂါ ရွာေဖြဖို႔အတြက္ ဝမ္းထဲေသြးပါတဲ့ လကၡဏာကို ၾကည့္႐ႈေနရေပမယ့္ ဒီလကၡဏာရွိတဲ့လူ အနည္းငယ္မွာသာ အူမႀကီး ကင္ဆာျဖစ္ေနတာမို႔ လူအမ်ားစုမွာ မလိုအပ္ဘဲ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားတဲ့ စစ္ေဆးမႈေတြ ဆက္လက္ျပဳ လုပ္ၾကရပါတယ္။ အသက္႐ွဴ တာကို စမ္းသပ္တဲ့ Breath Test ျပဳလုပ္ရာမွာ ကင္ဆာ ဆဲလ္က ထုတ္လုပ္ၿပီး က်န္းမာတဲ့လူေတြ မွာ မေတြ႕ရွိႏိုင္တဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြကို စိစစ္ရပါတယ္။ ေစာေစာပိုင္းေလ့လာမႈ မွာ ေခြးေတြကို ေလ့က်င့္ေပးၿပီး ဓာတုပစၥည္းေတြကို စိစစ္ေစခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းေလ့လာမႈမွာ Electronic Device နဲ႔ စိစစ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အီတလီႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ဘာရီေဆး႐ံုမွ အဖြဲ႕က အူမႀကီးကင္ ဆာရွိသူ လူနာ ၃၇ ေယာက္နဲ႔ က်န္းမာသူ ၄၁ ေယာက္ရဲ႕ အသက္႐ွဴတာကို ႏိႈင္းယွဥ္ရာမွ ေတြ႕ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Breath Test လုပ္ရာမွာ ခက္ခဲမႈေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ လူနာစားတဲ့ အစားအစာ ဒါမွမဟုတ္ လူနာရဲ႕ ေရာဂါအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆး႐ံုပတ္ဝန္းက်င္မွာ ၾကာ ၾကာရွိမႈေတြဟာ အသက္႐ွဴထုတ္ရာမွ ထြက္လာတဲ့အနံ႔ေပၚမွာ လႊမ္းမိုးမႈရွိတာေၾကာင့္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းဟာ အူမႀကီးကင္ဆာ ေရာဂါအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္ကာလမွာ ေလ့လာမႈေတြ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း သုေတသီေတြက ဆိုပါတယ္။
SM

0 comments:

Post a Comment