ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ား တရား၀င္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရန္ ထိုင္းအေျခစိုက္ ပညာေရး အဖြဲ႔မ်ားေဆြးေႏြး

ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ)
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္တြင္ တရား၀င္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေရးအ တြက္ ရည္ရြယ္၍ ခ်င္းမိုင္အေျခစိုက္ BEAM(Bridging Educational Access to Migrants) ပညာေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ BMTA(Burma Migrant Teacher Association) အဖြဲ႔တို႔မွ ဦးေဆာင္ကာ ယေန႔နံနက္ တြင္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္တစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။
ယခုအခ်ိန္ထိ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား၏ သားသမီးမ်ားသည္ တရား၀င္ပညာသင္ၾကားခြင့္မရွိၾကေသးသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ အေနအထားမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုသျဖင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း BEAM မွ တာ၀န္ခံ ဦးသိန္း၀င္းက ေကအိုင္င္စီသို႔ ေျပာသည္။
ဦးသိန္း၀င္းက “ဒီမွာ သူတို႔(ကေလး)ေက်ာင္းတက္ၿပီးေတာ့ ထိုင္းေက်ာင္းေတြမွာ တရား၀င္ တက္ခြင့္ရမလား။ ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာျပည္ ျပန္သြားတဲ့အခါမွာ တရား၀င္ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရမလားဆိုတဲ့ ႏွစ္ခုက မသဲကြဲဘူးျဖစ္ေန တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီက ကေလးေတြ တရား၀င္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရေအာင္ ပူးေပါင္း အေျဖရွာၾကမွာပါ”ဟု ဆို သည္။
၎ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို BEAM ႏွင့္ BMTA တို႔မွ ဦးေဆာင္၍ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ မယ္ပေက်းရြာရွိ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာမ်ား ေလ့က်င့္ေရးဌာန(TPC)တြင္ ယေန႔နံနက္ ၉နာရီ မွ ညေန ၅နာရီအထိ က်င္းပခဲ့ရာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေက်ာင္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရးအဖြဲ႔မ်ား အပါအ၀င္ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔ (NGOs) စုစုေပါင္း ၂၂ဖြဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတက္ေရာက္ခဲ့သူ Child Development Center (CDC) ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္ ဥကၠဌ ေဒါက္ တာစင္သီယာေမာင္က အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာကေလးမ်ား သည္ ျမန္မာျပည္အေျခအေနေျပာင္းလဲပါက ေနရပ္ျပန္ၿပီး ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ ေသးသည့္ ကေလးမ်ားကလည္း ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရန္ လိုသည္ဟု ေျပာသည္။
“၂၀၁၅ခုႏွစ္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းမႈမွာ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရးအေျခခံေဆာင္ရြက္မႈေတြကိုသာ ေတြ႔ ေနရေသးတယ္။ ေနာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေရးနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ကေလးေတြ ပညာ ဆက္လက္ သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ က်မတို႔အေနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့အထိ ႀကိဳးစားသြားဖို႔ လိုတယ္”ဟု ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ကရင္ဒုကၡစခန္း ၇ခု၏ အထက္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းလြန္ေက်ာင္းမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ Karen Refugee Committee Education Entity (KRCEE)၏ အထက္တန္း လြန္ေက်ာင္းမ်ားကို ကူညီေပးေနသည့္ဌာနမွ အတြင္းေရးမႉး ေစာဒို႔ဒို႔က ယခု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ ရရွိသြားသည့္ ရလဒ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားၾကမည္ဟု ေျပာသည္။
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္ ပညာေရးအတြက္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ဖန္ငခ႐ိုင္အ တြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသည္ ယခုတႀကိမ္မွာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ဆက္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခြင့္အေရးမူ၀ါဒ ေပၚလစီမ်ားကို ေရးဆြဲ သြားရန္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

0 comments:

Post a Comment