ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း KIO ထိိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္

05 September 2012
KNG


ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ပန္ဆိုင္း (ၾကဴကုတ္)ႏွင့္ ၁၀၅ မိုင္ၾကားရွိ နမ္ေတာင္း (Namtau)တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ေအာက္ အရပ္သားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (MHH) တပ္ခြဲ (၅)မွ မႈးယစ္ေဆး တိုက္ဖ်က္ေရးကို အေရးယူ ဖမ္းဆီးမႈစတင္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။
KIO မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား၊ လူငယ္မ်ားေပါင္းျပီး တိုက္ဖ်က္ေရးကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွစၿပီး ျပင္းထန္စြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတဦး KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သို႔ေျပာသည္။
“က်ေတာ္တုိ႔ ဒီဘက္မွာရွိေနတဲ့ အရပ္သားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ ေက်းရြာသားမ်ားက စီမံကိန္းမ်ားခ်ျပီး လိုင္ဇာဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဘိန္းဖ်က္မႈကို စတင္လုပ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔ ဖမ္းတဲ့သူေတြ စိတ္ဆံုးျဖတ္ျပီး ေရာက္လာ သူ ၉၂ ေယာက္ ရွိတယ္” ဟု ဆိုသည္။
ေက်းရြာရွိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွ ပါဝင္ျပီး ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (KIA) ထိန္းခ်ဳပ္ရာေနရာတိုင္းတြင္ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျပီး အသင္းေတာ္ဆရာ/မ မ်ားမွလည္း တရားေဒသနာမ်ားေဝငွျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္စိတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားရွိေၾကာင္းသိရသည္။
ထိုေန႔ ဖမ္းဆီးသည့္ သူမ်ားသည္ မုန္ဂူးေဒသ (Munggu)၊ မုန္ေဘာ္ေဒသ (Mungbaw) မ်ားႏွင့္ နမ္ေတာင္း (Namtau) ေဒသေက်းရြာ မ်ားမွျဖစ္ေၾကာင္း သိသည္။
“ဘိန္းစားတဲ့သူ ေရာင္းတဲ့လူေတြကို camp လိုျပဳလုပ္ျပီး လုပ္ေဆာင္ေပးထားတယ္။ ကိုယ့္ရြာထဲမွာရွိတဲ့ မႈးယစ္ေဆးစားေနတဲ့သူေတြ ေရာင္းေန တဲ့သူေတြကို ဖ်က္ေပးတာ အခုစလာတာဟုတ္တယ္” ဟု MHH တပ္ခြဲ (၅) တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးွေျပာသည္။
ထိုေန႔တြင္ ၁၀ ဦးထံမွ မူးယစ္ပစၥည္းမ်ားဖမ္းဆီးရမိသည္။ ထိုသူမ်ားကို ထိပ္တံုးခတ္ ဒဏ္ခတ္ထားျပီး မႈးယစ္ေဆးမ်ားကိုမူ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ မီးရွႈိ႕ဖ်က္ဆီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အရပ္သားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ တပ္ခြဲ (၅)မွ ေျပာသည္။
ယခုခ်ိန္ လာရွိဳးဘက္မွ ေရာက္ရွိလာသည့္ ျမန္မာအစိုးရ ခလရ (၆၉) တပ္ဖြဲ႔မွ ၎မူးယစ္တိုက္ဖ်က္သည့္ ေဒသဝန္းက်င္တြင္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။
အဓိက ထိုသုိ႔ျပဳရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကခ်င္ျပည္သူလူထုသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေသဆံုးမႈ မရွိသေလာက္ရွိေသာ္လည္း ဘိန္းစားျပီးေသဆံုးတာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုလိုျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းတြင္ မႈးယစ္ေဆး ဘိန္းတိုက္ဖ်က္မႈကို KIO အရပ္သား ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ MHH တပ္ဖြဲ႔ (၅) မွ ပထမဆံုး စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
KIO သည္ အစိုးရႏွင့္ စစ္ေရး စတင္တင္းမာလာခ်ိန္မွစ၍ ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရး အစီစဥ္မ်ားကို ၎ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
KIO ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာႏွင့္ အျခား ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ မႈးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ကို ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္းျပဳလုပ္လ်က္ရွိျပီး ၎တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ကို ၂၀၁၀ ေအာက္တုိဘာလမွစတင္ကာ ျပင္းထန္စြာ ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္

0 comments:

Post a Comment