ႏိုင္ငံေရးဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးေတာ႔မည္႔ မန္းတကၠသိုလ္

 Tuesday, 25 September 2012 08:06
မင္းမင္းလတ္

  • ႏိုင္ငံေရးဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးေတာ့မည့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္
ႏုိင္ငံေရးကုိ စိတ္၀င္စားေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးသင္ခန္းစာမ်ား ပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာဘြဲ႕လြန္ (ဒီပလိုမာ) အခ်ိန္ပိုင္းသင္တန္း (Diploma in International Relations) DIR အား မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔မွစတင္ သင္ၾကားေတာ့ မည္ျဖစ္ၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ပညာဌာနမႈး ပါေမာကၡေဒၚမိမိႀကီးက ဆိုသည္။
“ဒီသင္တန္းဖြင့္ဖို႔ အထက္ကိုတင္ျပထားတာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ကတည္းကပါ ၊ ခုမွပဲ သင္ဖို႔အခြင့္ၾက ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာမိမိႀကီးက ေျပာသည္။
အဆိုပါသင္တန္းကို ဘြဲ႔ရရွိၿပီးသူမည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး အသက္ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိ ေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။
“ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုရင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးေရာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေရာ သင္ေပးမယ္၊ သင္တဲ့ အခါမွာ အေျခခံအေၾကာင္း အရင္းေတြ ကို စသင္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္’’ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။
အဆိုပါသင္တန္းတြင္ ႏိုင္ငံ၏အဓိပၸာယ္ ၊ အစိုးရ၏အဓိပၸာယ္ ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း အေၾကာင္း ႏွင့္ မီဒီယာကိစၥမ်ားကိုပါ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟုဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
“စိတ္၀င္စားမႈလဲရွိ၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခခံလည္းရွိရင္ေတာ႔ ဒီသင္တန္းက ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္တယ္” ဟု ေဒါက္တာ မိမိႀကီးက သံုးသပ္သည္။
သင္တန္းကာလမွာ (၉) လ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔ မနက္ (၇) နာရီမွ (၉) နာရီ ထိ တစ္ပတ္လွ်င္ (၅)ရက္ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ (၁) ရက္ ေန႔မွ စတင္လက္ခံ မည္ျဖစ္ၿပီး ႏို၀င္ဘာလ (၁၅)ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးထားတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ကာ ႏို၀င္ဘာ (၂၁) တြင္ ၀င္ခြင့္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု သိရသည္။
“၀င္ခြင့္ကို အဂၤလိပ္လို ေျဖရမယ္ ၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဂၤလိပ္လို သင္မွာ ၊ ျမန္မာလိုလည္း ျပန္ရွင္းျပမယ္ ၊ အေျခခံရွိမရွိ သိခ်င္လို႔ စစ္တာျဖစ္တယ္”ဟု ကထိကဆရာမတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
သင္တန္းကာလ (၉) လအတြက္ သင္တန္းေၾကး (၆၀၀၀၀) သတ္မွတ္ထားၿပီး ႏွစ္ရစ္ခြဲကာ ေပးသြင္း ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင္႔ စိတ္၀င္စားသူ မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာဌာန မႏၲေလး တကၠသိုလ္၊ ဖုန္း ၀၂-၂၁၀၈၀ ၊ ၀၉၂၀၀၅၆၃၉ ၊ ၀၉ ၉၁၀၀၃၇၉၂ သို႕ ဆက္သြယ္ စုံစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
သင္တန္းတြင္ ပါတီမ်ားအေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ Interest Group ၊ CSO (အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား) အေၾကာင္းကိုပါ ထည့္သြင္း သင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအသင္း၏ အကူအညီ
ေတာင္းခံမႈေၾကာင့္ သြားေရာက္သင္တန္းေပးဖူးမ်ဳိးရွိသလို အျခားပါတီမ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္၀င္စားလွ်င္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ အကူ အညီေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။
ယခုဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းကို တက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက ႏုိင္ငံျခားေရးရုံးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရုံးတို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း တြဲဖက္ ပါေမာကၡျဖစ္သူ ေဒၚေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္က ေျပာသည္။
မင္းမင္းလတ္-မႏၱေလး(ျမစ္မခ)

0 comments:

Post a Comment