ဖလံု-စေ၀ၚပါတီမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းသင္တန္း ျပဳလုပ္ရန္ရွိ

စက္တင္ဘာလ ၇ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ (ေကအိုင္စီ)
ကရင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ ဖလံု-စေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ-PSDP မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး (peace building) သင္တန္းကို ယခုလလယ္တြင္ ျပဳလုပ္သြားရန္ ဆက္သြယ္ေခၚယူထားေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ပံုမွန္ ပါတီအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
၎သင္တန္းကို စက္တင္ဘာလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ သင္တန္းသား ၂၅ဦးႏွင့္ သင္တန္းဆရာ ၂ဦး လ်ာထားသည္ဟု သိရသည္။
သင္တန္းလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ယခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလ ေဆြးေႏြးေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔၏ အခန္းက႑ တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုျပဳလုပ္မည့္ သင္တန္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ဥကၠဌမွာ PSDP ပါတီ ဒုဥကၠဌ ဦးမန္းေအာင္ျပည္စိုးျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသားမ်ားမွာ ကရင္ျပည္နယ္ ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီ၀င္မ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ဟု ဖလံု-စေ၀ၚပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး စဘီက်င္ဦးက ေျပာသည္။
“ဒီသင္တန္းမွာ အမ်ဳိးသားေရး အခန္းက႑၊ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အခန္းက႑တို႔ ပါ၀င္ၿပီး လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ေတြမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္”ဟု စဘီက်င္ဦးက ေျပာသည္။
သင္တန္းကို ဘားအံၿမိဳ႕ အမွတ္(၉)ရပ္ကြက္၊ ငု၀ါလမ္းေတာင့္ႏွင့္ အင္ၾကင္း (၂)လမ္းေတာင့္ရွိ ဖလံု-စေ၀ၚပါတီ႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ထားေသာ္လည္း ပါတီ၀င္မ်ား စံုလင္မႈ မရွိေသး၍ လာမည့္ရက္အနည္းငယ္မွသာ အတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ဖလံု-စေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွာ ယခင္က ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း၊ အမ်ဳိးသမီး စြမ္းရည္ျမင့္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment