လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီတရပ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့

စက္တင္ဘာလ ၄ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းယဥ္ (ေကအိုင္စီ)

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ကရင္နီ(ကယား)လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၆ ဖြဲ႔၏ လက္ေအာက္ခံ က်န္းမာေရးဌာန အသီးသီးတို႔က က်န္းမာေရးမူဝါဒ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြ တရပ္ကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီတရပ္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။
ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ ကရင္နီလူမ်ဳိးေပါင္းစံု ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္ဦး (ကလလတ)၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ(ကေယာနီ)၊ ကရင္နီအမ်ဳိး သားေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး-KNSO၊ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္ပါတီပါ၀င္ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ၃၁ရက္ေန႔ထိ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွ ကရင္နီျပည္သူတရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ “က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီတရပ္”ကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေကာ္မတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ခူဒယ္နီယာက ေျပာသည္။
၎က “က်ေနာ္တို႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားတဲ့အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးက က်န္းမာေရးဌာနေတြ ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ သေဘာတူညီမႈတခုထြက္လာတာေပါ့ေနာ္။ အဓိက က်န္းမာေရးကို အေျခခံတဲ့ သေဘာတူညီမႈျဖစ္တယ္။ လူထု ေတြကို ပထမ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ လုပ္ေပးမယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လူတိုင္း တန္တူညီမႈရွိရမယ္” ဟု ေျပာဆိုသည္။
ဆက္လက္၍ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္အပ္ေနသည့္ ကရင္နီျပည္သူလူထုအတြက္ အဓိက အပစ္ခတ္ ရပ္စဲထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းလက္ေအာက္ခံ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုး အတူတကြပူးေပါင္းၿပီး က်န္း မာေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ားေပးႏိုင္ ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခူဒယ္နီယာက ေျပာသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ က်န္းမာေရးဌာနအသီးသီးမွ က်န္းမာေရးတာဝန္ခံမ်ား၊ ကရင္နီျပည္သူလူထုမ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရး ၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူညီထားသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ပဏာမ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို လူတိုင္း တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဝန္းထမ္းမ်ား ေလ့က်င့္ၿပိဳးေထာင္ခြင့္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စည္းပူးေလ့လာႏိုင္ခြင့္ရွိေရး၊ တိုင္းရင္းသားေဒသအတြင္းရွိ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္အစရွိသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ခန္႔ကို ေကာ္မတီအဖြဲ႔တို႔က အၾကမ္းဖ်င္း သေဘာတူထားၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment