ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ ဥပေဒသစ္ႏွစ္ရပ္ အတည္ျပဳ

 27 September 2012
KNG


စက္တင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔ က်င္းပသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဥပေဒႏွစ္ရပ္ အတည္ျပဳလိုက္ျပီး မၾကာခင္ ဥပေဒသစ္ ထြက္ေပၚလာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါဥပေဒသစ္ ႏွစ္ရပ္သည္ ေက်ာက္ေသြးေက်ာက္ျဖတ္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္ျပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေန႔က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳလုိက္တာပါ။ ဥပေဒ သစ္ေတာ့ ထြက္လာေတာ့မယ္။” ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပူးေပါင္းေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေထာလြမ္းက ေျပာသည္။
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေက်ာက္ေသြးေက်ာက္ျဖတ္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ေက်းရြာ ထင္းစိုက္ခင္းေရး ဥပေဒၾကမ္း၊ ပုဂၢလိကေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရး ဥပေဒၾကမ္း၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း တို႔ကို စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္- (၁၉)ရက္ ေန႔ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရက တင္ျပၿပီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဥကၠ႒မွ အတည္ျပဳကာ ဥေပေဒ ေရးဆြဲဌာနသို႔ လႊဲအပ္ကာ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ ဥပေဒမူၾကမ္း ႏွစ္ရပ္ကုိလည္း ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္က ကခ်င္ျပည္နယ္  ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႕ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္အသင္းအား အသင္း၀င္ လက္မွတ္ႏွင့္ အသင္း၀င္ကဒ္ကို ၁၁၁ ဦးအား ခ်ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္မရေသးေပ။
ေက်ာက္ျဖတ္ ေက်ာက္ေသြး ဥပေဒ ထြက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း အသင္းဝင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန ေက်ာက္စိမ္းတူေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းရံုးက လုိင္စင္ထုတ္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment