ဥပေဒနဲ႔ နားလည္မႈႏွစ္ခု အၾကားကေန အေျဖရွာရေတာ့မည့္ ရွားေတာေျမယာ ရႈပ္ေထြးမႈ

Thursday, 27 September 2012 18:36

ၿပီးခဲ့တဲ့ လအတြင္းမွာ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းေတြကေနၿပီး လယ္ယာေျမတိုင္းတာဖို႕အတြက္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေတာင္ပိုင္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ အလယ္ပိုင္းေက်းရြာအုပ္စုနဲ႕ ေျမာက္ပိုင္းေက်းရြာ အုပ္စုေတြဘက္မွာ ေဒသခံတခ်ိဳ႕နဲ႕ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ၾကတယ္။
ဒီလိုေျမသြားတိုင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ေတာင္ပိုင္းေက်းရြာအုပ္စုနဲ႕ အလယ္ပိုင္းေက်းရြာအုပ္စုဘက္ကို ေျမယာသြားတိုင္းတာတဲ့အေျခအေနမွာ ဘာမွမသိရေသးေပမဲ့လို႕ ေျမာက္ပိုင္းေက်းရြာအုပ္စုမွာ ေနၾကတဲ့ ေဒသခံေတြတခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေျမတိုင္းတာခြင့္မေပးဘူးလို႕ ေျမစာရင္းဌာနမွ ဝန္ထမ္းတဦးက ေျပာပါတယ္။

ရွားေတာျမိဳ႕နယ္ ျမင္ကြင္းတေနရာ (ဓါတ္ပံု-ေကတီ)
ဝန္ထမ္းေတြနဲ႕ ေဒသခံတခ်ိဳ႕မွာ နားလည္မႈ လႊဲေနၾကၿပီး အခ်င္းခ်င္း စိတ္မတင္မက်မႈနဲ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီး ျပန္လာခဲ့ၾက ရပါတယ္။ ယခုလို ျဖစ္ရတာဟာ ေဒသခံေတြက မိရိုးဖလာ အစဥ္အဆက္က တစ္သက္လုံး လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေန ထိုင္လာၾကၿပီး ယခုခ်ိန္မွ လာေရာက္ရျခင္းမွာ အစိုးရေတြကေန ေျမယာ သိမ္းဆည္း မႈေတြျပဳ လုပ္ဖို႔ ထင္ၾကတာ ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ေျမစာရင္း ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းတဦးက “ေတာင္ပိုင္း ဂြင္ကေတာ့ ရတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းဂြင္က အမွန္ေတာ့ ရြာသားေတြကို သေဘာေပါက္ ေအာင္လည္း မရွင္းျပႏိုင္ေတာ့ နားလည္မႈ ကြဲလႊဲသြားေတာ့ ဒီလိုတိုင္းတာတယ္ ဆိုတာက အစိုးရသိမ္း မလားဆိုၿပီး ထင္ျမင္ၾကတယ္။ စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိေနၾကလို႕ အတိုင္းမခံဘူး” လို႕ ေျပာပါတယ္။
လယ္ယာေျမ ဥပေဒအသစ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၁ ျဖင့္ ယခုႏွစ္အေစာပုိင္း မတ္လ ၃၀ ရက္မွာ ျပဌာန္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒပုဒ္မ ၉(ခ) အရ လယ္ယာေျမကို အားလံုးျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေစ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႕ အညီ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္၊ ငွားရမ္းခြင့္၊ လဲလွယ္ခြင့္၊ ေပးကမ္းခြင့္ စတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ေတာင္သူေတြ ေပးအပ္ထားပါတယ္။
ဒီလို ဥပေဒအသစ္ေတြ ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီျဖစ္လို႕ ယခင္အစိုးရေဟာင္း လက္ထဲမွာတုန္းကလို လက္ရွိလုပ္ကိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေနတဲ့ ေတာင္သူေတြက ၎တို႕ရဲ႕ လယ္ယာေျမဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ျပည္သူပိုင္ျဖစ္ေရးအေနနဲ႕ ယခုလို တိတိက်က် ေဖာ္ျပေပးဖို႕အတြက္ သြားေရာက္တိုင္းတာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
၎ေျမစာရင္းဌာနမွ ဝန္ထမ္းက “အရင္တုန္းကေတာ့ ဒီလယ္ေတြက ႏိုင္ငံပိုင္ဥပေဒသတ္မွတ္ခဲ့တာ ေလး အခုက ေခတ္ကလည္း ျပည္သူပိုင္လယ္ယာေျမ ျပည္သူပိုင္ျဖစ္ေရးအေနနဲ႕ က်ေနာ္တို႕က တိတိက်က်လိုခ်င္တယ္။ အဲဒါကိုသြားတိုင္းတာရတာျဖစ္တယ္။ ဥပေဒအတိုင္း စည္းၾကပ္ဖို႕ျဖစ္တယ္” လို႕ ဆက္ေျပာပါတယ္။
ဒါေတြက ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေျပးလႊား ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရတဲ့ အေျခအေနနဲ႕ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကလို႕ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္လို နယ္ေျမေတြကို ေျမယာဥပေဒနဲ႕အညီ ယခင္က ကြင္းဆင္းၿပီး တိတိက်က်တိုင္းတာျခင္းေတြ မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူးလို႕ ေျပာပါတယ္။ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ ဓေလ့အတိုင္း သြားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
ေဒသခံေတြထဲမွာက ျပည္တြင္းစစ္အေတာအတြင္းမွာ တခ်ိဳ႕နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းေတြဘက္ကို ေရာက္သြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က အဲဒီကေန တျခားတိုင္းတပါးႏိုင္ငံသား အျဖစ္ခံယူၿပီး အေမရိကန္၊ ၾသစေတးလ် စတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ သြားေရာက္ေနထိုင္ လိုက္ၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။
က်န္ေနေသးတဲ့ ေဒသခံတခ်ိဳ႕မွာက အေဝးေရာက္သြားတဲ့ သူေတြရဲ႕လယ္ေတြ၊ ယာေတြကိုဆက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ရွိအေဝးေရာက္သြားသူေတြရဲ႕လယ္ကုိ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့သူေတြက မိမိတို႕ ပိုင္ဆိုင္တဲ့လယ္ယာေျမ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ယခုလို ဦးပိုင္ေပါက္ေအာင္ ေျမတိုင္းေပးမယ္ဆိုရင္ လက္မခံျဖစ္ခဲ့ၾကတာပါလို႕ သီရိဒါးရြာမွ ေဒသခံတဦးက ေျပာပါတယ္။
ဒီလို သူတို႕အေနနဲ႕ တိုင္းတပါးျခားနဲ႕ နယ္စပ္ဒုကၡသည္ေတြဘက္မွာ ေရာက္သြားတဲ့သူတခ်ိဳ႕ရဲ႕ လယ္ယာေတြကို စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ ေနတာကလည္း အခမဲ့လုပ္ကိုင္ေနရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပိုင္ရွင္ကို သီးစားခ ျပန္ေပးရတယ္လို႕ သိရပါတယ္။
ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေက်းရြာအုပ္စုဘက္မွာရွိတဲ့ သီရိဒါးရြာက ေဒသခံတဦးက “တေနရာနဲ႕ တေနရာေတာ့မသိဘူး တခ်ိဳ႕က ဆယ္ႏွစ္ေနမွ လယ္ခ ျပန္ေတာင္းတယ္။ တခ်ိဳ႕ ၃ႏွစ္ ကိုတခါ လယ္ခ ျပန္ေတာင္းတယ္။က်ေနာ္တို႕ ႏွစ္ႏွစ္သုံးႏွစ္ လုပ္ရေသးတယ္ ေျပာင္းဖူးေတြေတာင္းစားတယ္။ ေျပာင္းဖူးမေပးဘူးဆိုရင္လည္း သူတို႕ဟာကိုစိုက္စားေန တာပဲဆိုၿပီးေျပာတယ္” လို႕ ေျပာပါတယ္။
လယ္ယာေျမကို လက္ရွိေဒသခံေတြက လုပ္ကိုင္စိုက္ပ်ိဳးေနၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ သက္ေသအေထာက္အထားေတြ ရွိဖို႕ေတာ့ မျဖစ္မေနလိုအပ္တယ္လို႕ ေျမစာရင္းဌာနမွ ဝန္ထမ္းက ဆက္လက္ရွင္းျပပါတယ္။
“ေလာေလာဆယ္သူ႕နာမည္နဲ႕ပဲေပါက္မွျဖစ္မယ္။မၿမဲဦးပိုင္အေနနဲ႕ေပါ့ သူမ်ားငွားထားတဲ့ သေဘာေပါ့။ ေလာေလာဆယ္သူက အခြန္ေဆာင္တဲ့အတြက္ သူ႕နာမည္နဲ႕ လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒုကၡသည္ကေန ျပန္လာရင္ေတာ့ ျပန္လုပ္မယ္ဆို ျပန္ေပးရမွာေပါ့ အဲဒီသေဘာပဲရွိတယ္။ ဒါကနားလည္မႈအေနနဲ႕ေပါ့ ဥပေဒမွာေတာ့မရွိဘူး။ သူ႕ထုံးစံကေတာ့ လုပ္တဲ့သူအပိုင္ရတာပဲ” လို႕ ေျပာပါတယ္။
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳတဲ့ ဥပေဒသစ္မွာ လယ္ယာေျမကိုအသုံးျပဳေနတဲ့သူက လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ကေန တစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ံုးကို သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ အညီေလွ်ာက္ထားၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားရမယ္လို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
လယ္ယာေျမကို အသုံးျပဳခြင့္ရထားတဲ့သူက တရားဝင္လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ရၿပီး ဥပေဒသစ္ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္မွာ တရားဝင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိသူျဖစ္ရမယ္လို႕လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment