ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေက်းရြာ ထင္းစိုက္ခင္း ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳ ေဆြးေႏြးသြားမည္

စက္တင္ဘာလ ၂၇ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ)ကရင္ျပည္နယ္ေက်းရြာ ထင္းစိုက္ခင္းဥပေဒၾကမ္းကို ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ မနက္ျဖန္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔၌ အတည္ျပဳ ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု အစည္းေ၀းတက္ေရာက္သည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။
ယင္းအစည္းအေ၀းကို စက္တင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ စတင္ က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ေက်းရြာ ထင္းစိုက္ခင္းဥပေဒၾကမ္းကို မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းခဲ့သူ ဖလံု-စေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေစာမင္းေအာင္လင္းက ေကအိုင္စီသို႔ ယခုလို ေျပာသည္။
၎က “မနက္ျဖန္က်ရင္ ဥပေဒအတည္ျပဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တင္ျပထားတဲ့ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ရယ္၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္ မတီရဲ႕ စိစစ္ေျဖရွင္းခ်က္ရယ္က တခ်ဳိ႕ဟာေလးေတြမွာ ပံုစံႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။ က်ေနာ့္ဘက္ျခမ္းက ပံုစံတမ်ဳိး၊ သူတို႔ဘက္ျခမ္းက ပံုစံ တမ်ဳိးဆိုေတာ့ ဘယ္ဟာကို အတည္ယူမလဲဆုိၿပီး မဲခြဲရမယ္”ဟု ေျပာသည္။
ထင္းဥပေဒမူၾကမ္းလႊာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ ႀကိဳတင္ျဖန္႔ေ၀၍ သက္ဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ ထံတင္ျပၿပီး ထိုမွတဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီမွ စိစစ္လိုက္သည့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းစိစစ္ခ်က္မ်ားကို ပူးတြဲကာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ခ်ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေစာမင္းေအာင္လင္းက ဆက္ေျပာသည္။
ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခမ္းမ၌ စတင္က်င္းပခဲ့ေသာ ၎အစည္းအေ၀းတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေစာေအာင္ေက်ာ္မင္းက ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၃ဦးရွိသည့္အ နက္ စက္တင္ဘာ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ၂၂ဦးသာ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္ရက္မ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၃ဦးစလံုး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္မွ ေမးျမန္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ယေန႔ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ အစည္းအေ၀းတစ္ရက္ ရပ္နားေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ေစာေအာင္ေက်ာ္မင္းက ေျပာသည္။
အစည္းအေ၀း ပထမရက္တြင္ တာ၀န္အရ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည့္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ျပည္နယ္ဥပေဒ အရာရွိ ေဒၚႏုႏုယဥ္ေနရာတြင္ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးတင္ျမင့္ ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိ (အၿငိမ္းစား)အား တာ၀န္ေပးအပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒ အရာရွိအား ရာထူးအေလ်ာက္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊ ျပည္ နယ္တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ယခုလ ၂၅ရက္က အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းျခင္းမွလြဲ၍ ဥပေဒမူၾကမ္းတင္သြင္းမႈအရ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေစာမင္းေအာင္လင္းက ကရင္ျပည္နယ္ေက်းရြာ ထင္းစိုက္ခင္းဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုသာ ရွိသည္။
၎ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အမည္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ေကာ္မတီ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ ေက်းရြာထင္းစိုက္ခင္း တည္ေထာင္သူ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ သစ္ေတာအရာရွိ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအရ အေရးယူျခင္း၊ အယူခံျခင္း၊ တားျမစ္ခ်က္၊ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ အေထြေထြဟူ၍ အခန္းႀကီး ၁၁ခန္း ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လအတြင္း ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာေနလူထုမ်ား လိုအပ္ေနသည့္ ေလာင္စာအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ထင္းဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ထံသို႔ စာတင္ၿပီး ယခု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က်င္းပခ်ိန္ တြင္ အတည္ျပဳေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment