အစိုးရတပ္မ်ား လြယ္ဆာရြာသား ၅ ဦးအား ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္

12 September 2012
KNG


ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မုန္ေဘာ္ (Mungbaw) ေဒသ လြယ္ဆာ (Loi Sa) ေက်းရြာမွ ရြာသား ၅ ဦးကို ျမန္မာအစိုးရတပ္ ခလရ (၆၉) တပ္ႏွင့္ (၁၂၃) တပ္သည္ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ ျခိမ္းေျခာက္ေမးျမန္းကာ ေခၚေဆာင္သြားေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားတဦး KNG ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ေျပာသည္။
ထိုအစိုးရတပ္သည္ ၎ေက်းရြာရွိ ရြာသားမ်ားတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) အရပ္သားကာကြယ္ေရး (MHH) တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသူ မိသားစုဝင္မ်ားကို ဖမ္းဆီး၍ ထိုသုိ႔ျခိမ္းေျခာက္ကာ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွိပ္စက္ညႇင္းဆဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်က္ျမင္မ်ားေျပာသည္။
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) အရပ္သားတပ္ဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ကူညီေနေသာ အစ္ကိုျဖစ္သူႏွင့္ ဖခင္အား ဖမ္ဆီးစစ္ေဆးေမးျမန္း၍ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနထိျဖစ္ေနေၾကာင္း မိသားစု၀င္တစ္ဦးေျပာသည္။
“ဒီရြာမွာ KIA အမႈထမ္းဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိလဲ။ အမႈထမ္းအားလံုးကိုျပ မျပဘူးဆိုရင္ ရြာလံုးကြ်တ္ မီးရွႈိ႕လိုက္မယ္။ ခု KIA ေတြ ဘယ္မွာရွိလဲ ဆုိျပီး ျခိမ္းေျခာက္ေနတယ္” ဟုဆိုသည္။
ထို႔အတူ ထိုရြာမွ ရြာသူၾကိီးကိုလည္း သတင္းထိန္ခ်န္ထားသည္ဟုဆိုကာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႔သည္ အင္အား ၆၀ ေက်ာ္ ျမင္း ၅ ေကာင္ႏွင့္ ထုိေက်းရြာသို႔ ေသာၾကာေန႔ နံနက္တြင္ ဝင္ေရာက္လာျပီး  ရြာသားမ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္ေခၚယူ စစ္ေဆးေမးျမန္း၍ ထိုညခ်င္းတြင္လည္း အသက္ ၂၀ အရြယ္ အမ်ိဳးသား ၂ေယာက္ကို ၾကိဳးတုတ္ကာ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။
ယခုခ်ိန္တြင္ ထိုအစုိးရတပ္သည္ ပန္ဆိုင္း (ၾကဴကုတ္)၊ ခလြမ္ ( Hka Lum) ေဒသမ်ားတြင္ ထိုေက်းရြာမွ ဖမ္းဆီးထားေသာ ရြာသားမ်ားကို ၾကိဳးတုတ္ျပီး ႏွိပ္စက္ေခၚေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
လြယ္ဆာေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၄၀ ေက်ာ္ရွိျပီး ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ားသာ အမ်ားစုေနထိုင္ေသာ ေက်းရြာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားကို မတရားအသင္းဆက္ႏြယ္သူ အျဖစ္ မသကၤာမႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကို ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ KIA ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကိုဆိုလ်င္ ၄င္းတုိ႔သတ္ျဖတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနပုိမ်ားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား သုံးသပ္ေနသည္။
အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ မ်ားၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ေနဆဲျဖစ္ျပီး အစိုးရတပ္မ်ားသည္ KIA ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအပါအ၀င္ ေက်းရြာရွိအျပစ္မဲ့ေဒသခံမ်ားကိုပါ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မႈသည္ တိုက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားစဥ္ကပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ယခုခ်ိန္ထိျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

0 comments:

Post a Comment