တတိယအႀကိမ္ အပစ္ခတ္ရပ္ ဆိုင္းေရး ေဆြးေႏြးမည့္ရက္ ျပန္လည္ သတ္မွတ္ဟု KNUသတင္းထုတ္ျပန္

ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းေဖာ့ေဂ (ေကအိုင္စီ)

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU)ႏွင့္ ျမန္မာ အစုိးရတို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ျပန္လည္ၫွိႏိႈင္းၿပီး တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မည့္ရက္ကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း KNU က ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
၎သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ ၃ရက္မွ ၄ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူထုအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ လံုၿခံဳမႈရရွိေရးႏွင့္ အဆင့္တိုင္းတြင္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးကို ဦးတည္သည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးၫွိႏိႈင္းသြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုအခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ ျပည္သူလူထု ဘ၀လံုၿခဳံမႈကို အာမခံေပးႏုိင္ေရးအတြက္ တပ္မ်ား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ လိုက္နာရမည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုင္းေရးဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား (Code of Conduct) မူၾကမ္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
“အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ပဲဆိုေပမယ့္ ခိုင္မာတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းေရး ရယူႏုိင္ဖို႔ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖစ္ေနတာရယ္၊ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးရမွာမို႔ အခ်ိန္ေသေသခ်ာခ်ာ ေပးႏုိင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေနာ္ေမဦးမူေၾတာ္က ေျပာသည္။
ယခုသြားေရာက္ေဆြးေႏြးမည့္ KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ေနာ္စီဖိုးရာစိန္မွ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဦးေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဒုအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဒုတိယ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္စ’ရွာထုေ၀ၚႏွင့္အတူ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္ ၁၀ဦး ပါ၀င္မည္ ဟုလည္း ေနာ္ေမဦးမူေၾတာ္က ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာဆိုသည္။
KNU ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈ၏ ဆိုးက်ဳိး၊ ေကာင္းက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိုက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ခံစားရ မည့္သူအားလံုး၏ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းမႈအားျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ပါရွိ သည္။
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KNU တို႔၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေလ့လာသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္က KNU မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အတြက္ ယခင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၇-၂၉ေန႔ရက္ကို ျမန္မာအစိုးရမွ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခု ထပ္မံ၍ ရက္သတ္မွတ္ အတည္ျပဳသည့္သတင္းကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment