ဆက္ဆံေရး႐ံုး သံုးေနရာစလံုး KNPP ဖြင့္လွစ္ၿပီးစီး

ၾသဂုတ္လ ၁ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား (ကရင္သတင္းဌာန)
ကရင္နီ(ကယား)ျပည္နယ္၌ ဇူလိုင္လအတြင္း ဆက္ဆံေရး႐ံုးသံုးေနရာဖြင့္လွစ္ရန္ရွိသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ-KNPP သည္ ရွားေတာၿမိဳ႕ရွိ စုစည္းရပ္ကြက္တြင္ ယမန္ေန႔မနက္ ၈နာရီက ေနာက္ဆံုး ဆက္ဆံေရး႐ံုး ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
“က်ေနာ္တို႔ သံုးေနရာဖြင့္မယ္လို႔ ေျပာထားတာရွိတယ္။ လြိဳင္ေကာ္၊ ဖားေဆာင္းနဲ႔ အခု ရွားေတာ သံုးေနရာရွိ သြားၿပီ။ ဒီဆက္ဆံေရးကေန ကတဆင့္ အစိုးရနဲ႔ အလုပ္ဆက္လုပ္သြားဖို႔ပဲ ရွိတယ္”ဟု KNPP ဆက္ဆံေရး တာ၀န္ခံ ခူးဒယ္နီယာက ကရင္သတင္းဌာနသို႔ ေျပာ သည္။
KNPP သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ယူထားသည့္အတိုင္း ဇူလိုင္လ ၂၅ရက္၌ လြိဳင္ေကာ္ဆက္ဆံေရး႐ံုး၊ ဇူလိုင္လ ၂၇ရက္ေန႔ ၌ ဖားေဆာင္းဆက္ဆံေရး႐ံုးႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၃၁ရက္ေန႔၌ ရွားေတာဆက္ဆံေရး႐ံုး စုစုေပါင္း သံုးေနရာ ဖြင့္လွစ္ၿပီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအခမ္းအနားဖြင့္ပြဲတြင္ KNPP ဘက္မွ ခူးဒယ္နီယာပါ၀င္သည့္ ဗဟိုေကာ္မတီ ၂ဦးႏွင့္ အရံဗဟို ေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္ ၃ဦးတို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး အစိုးရဘက္မွ စီမံေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေကာရယ္၊ သစ္ေတာဌာန၀န္ႀကီး ဦးရဲ၀င္း အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီး ၄ဦးႏွင့္ ပရိႆတ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ခူးဒယ္နီယာက “က်ေနာ္ဖြင့္တဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြကေတာ့ အထူးသျဖင့္ အစိုးရတပ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔တပ္ၾကား ႏွစ္ဖက္တပ္သြားလာမႈကိစၥ၊ လူထုဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ တြဲလုပ္သြားဖို႔ရွိတယ္”ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။
အခမ္းအနားတက္ေရာက္သည့္ အစိုးရဘက္ကလည္း ႏွစ္ဖက္တပ္သြားလာမႈ၊ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ လူထုအင္အား အမ်ားႀကီး ပါ၀င္လာရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့ေၾကာင္း KNPP က ဆိုသည္။
KNPP သည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဇြန္လ ၉ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးခဲ့စဥ္က အစိုးရအား အခ်က္ ၂၀ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိေရး အပါအ၀င္ အခ်က္ ၁၄ခ်က္ကို အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။

0 comments:

Post a Comment