ေဖာ့ဘ္စ္မဂၢဇင္းက ထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာ့ၾသဇာအရွိဆံုး အမ်ိဳးသမီးမ်ားစာရင္းတြင္ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္ ထိပ္ဆံုးတြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဆင့္၁၉ ေနရာတြင္ရွိေန

Monday, 27 August 2012 10:42

74710
ေဖာ့စ္ဘ္မဂၢဇင္းက ထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာ့ၾသဇာအရွိဆံုး အမ်ဳိးသမီးမ်ားစာရင္းတြင္ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂ်လာမာကယ္က ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဆင့္ ၁၉ တြင္ ရပ္တည္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္သည္ ဒုတိယေနရာတြင္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရၿပီး ဘရာဇီး သမၼတဒီလ္မာ႐ူးဆက္ဖ္က တတိယ ေနရာတြင္ ရွိခဲ့သည္။
ေဖာ့စ္ဘ္၏စာရင္းသည္ ႏိုင္ငံ ေရး၊ စီးပြားေရး၊ မီဒီယာ၊ ေဖ်ာ္ေျဖ ေရးႏွင့္အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္အဖြဲ႕ အစည္းကဲ့သို႔ေသာ  နယ္ပယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာမႈ၊ မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပခံရမႈ ႏွင့္ အလံုးစံုေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ တြက္ခ်က္ကာ အဆင့္မ်ား သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
စာရင္း၀င္အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀ မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၈ႏုိင္ငံမွျဖစ္ၿပီး ယင္း အမ်ဳိးသမီးအားလံုး၏ ပ်မ္းမွ်အသက္ မွာ ၅၅ ႏွစ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နံပါတ္  ၁၉ ေနရာတြင္ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္ဘုရင္မ အလိဇဘက္သည္ နံပါတ္ ၂၆ ေနရာတြင္ . . .

ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္သည္ အဆိုပါစာရင္း၏ ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ ေဖာ္ျပခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢ၏ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ သူမ၏အခန္းက႑ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပခံရျခင္းျဖစ္သည္။ မာကယ္သည္ ဥေရာပသမဂၢ၏သံမဏိ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ယူ႐ိုဇုန္စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္ Player တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ့စ္ဘ္ မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၂ လအတြင္း ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းခဲ့သူတစ္ဦးဟု ေဖာ့စ္ဘ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အဓိကပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္  ျပည္တြင္းလံုျခံဳေရး၀န္ႀကီး ဂ်ဲနက္နာပိုလီတာႏိုသည္ ေဖာ့စ္ဘ္၏ စာရင္းတြင္ နံပါတ္ (၉) ေနရာ၌ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။ နာပိုလီတာႏိုသည္ ျပည္တြင္း လံုျခံဳေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီး အႀကီးအကဲတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။
ေဖာ့စ္ဘ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အရွိဆံုး အမ်ိဳးသမီးစာရင္း  ၁၀၀ ၏ ထိပ္တန္းေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။
အိႏၵိယအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ ပါတီဥကၠ႒ ဆိုနီယာဂႏၵီသည္ အဆို ပါစာရင္း၏ နံပါတ္ (၆) ေနရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္သမၼတ ကေတာ္ မီရွဲလ္အိုဘားမားသည္ နံပါတ္ (၇) ေနရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အာဂ်င္တီးနားသမၼတ ခရစၥတီးနား ဖာနန္ဒက္ကာ့ခ်္နာသည္ နံပါတ္ ၁၆ ေနရာတြင္လည္းေကာင္း အသီးသီး ရပ္တည္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နံပါတ္  ၁၉ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္ဘုရင္မ အလိဇဘက္သည္ နံပါတ္ ၂၆ ေနရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၾသစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်ဴလီယာဂီးလက္ဒ္သည္ ၂၇ ေနရာ တြင္ လည္းေကာင္း၊ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လက္ခ္သည္ နံပါတ္ ၃၀ ေနရာ တြင္ လည္းေကာင္း ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအရွိဆံုး အမ်ဳိးသမီး ထိပ္တန္း ၁၀ ဦးတြင္ Bill & Melinda Gates  ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တြဲဖက္ဥကၠ႒ျဖစ္သူ မလင္ဒါဂိတ္စ္သည္ နံပါတ္ (၄) ေနရာ၊ နယူးေယာက္တိုင္းမ္ အမႈေဆာင္အယ္ဒီတာ ဂ်ီးလ္ေအဘရာဆမ္သည္ နံပါတ္ (၅) ေနရာ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခရစၥတင္းလာဂါဒီသည္ နံပါတ္ (၈) ေနရာႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြက္ခ္၏ COO ျဖစ္သူ ရွာလီဆန္ဘာ့ဂ်္ သည္ နံပါတ္ (၁၀) ေနရာတြင္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။
အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အဆိုေတာ္ ေလဒီဂါဂါသည္ နံပါတ္ ၁၄ ေနရာတြင္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရၿပီး အဆိုပါစာရင္း၌ အသက္ငယ္ဆံုးအမ်ဳိး သမီးျဖစ္သည္။    
ၾသဇာအရွိဆံုး အမ်ဳိးသမီးမ်ားစာရင္းပါ ထင္ရွားသူအခ်ဳိ႕
စီအီးအိုအသစ္မ်ား
ယခုႏွစ္ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးစီအီးအိုသစ္ ခုႏွစ္ဦး ပါ၀င္လာခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ရင္းႏွီးကြၽမ္း၀င္ၿပီးသား သူမ်ား ျဖစ္သည္။
ဂူလ္ဂဲအမႈေဆာင္ႏွင့္ အဓိက ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ ယခင္က တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခု အခါ Yahoo တြင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ စီအီးအို ျဖစ္လာခဲ့သူ မာရစ္ဆာေမယာ၊ ebay ၏အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ  HP ကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ မဂ္၀ွစ္မန္၊ J&J မွ ထြက္ၿပီး Avon  စီအီးအိုျဖစ္လာသူ  Sheri MaCoy ၊ IBM စီအီးအို Ginni Rometty ၊ ဘရာဇီး၏ Petrobras သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီ၏ စီအီးအို Mari das Gracas Silva Foster ၊ Wal-Mart ကုမၸဏီခြဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ Sam's Club ၏ ထိပ္ဆံုးရာထူးအထိ တိုးျမႇင့္ရရွိခဲ့သည့္ Risalid Brewer ႏွင့္ Digitas ၏ ဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္ခဲ့ ၿပီး ယခုအခါ Time Inc. ၏ စီအီးအို ျဖစ္လာသူ Laura Lang တို႔သည္ ထိပ္တန္း ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ သည္။ Risalid Brewer သည္ Wal-Mart ကုမၸဏီခြဲ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည့္ ပထမဆံုးေသာ အေမရိကန္-အာဖရိကန္ အမ်ဳိးသမီးလည္း ျဖစ္သည္။
နည္းပညာနယ္ပယ္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ေဖာ့စ္ဘ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အရွိဆံုးအမ်ိဳးသမီး ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ေဖ့စ္ဘြက္ခ္၏ COO ျဖစ္သူ ရွာလီဆန္ဘာ့ဂ်္၊ ဂူလ္ဂဲ၏ ဒုတိယဥကၠဌ Susan Wojcicki ၊ HTC ပူးတြဲတည္ေထာင္သူႏွင့္ ဥကၠ႒ Cher Wang ႏွင့္ Sing Tel  အုပ္စု စီအီးအို Chua Sock Koong တို႔ ပါ၀င္သည့္နည္းပညာ နယ္ပယ္မွ အမ်ဳိးသမီး ၁၆ ဦး ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။ ေဖာ့စ္ဘ္၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စာရင္းတြင္ နည္းပညာနယ္ပယ္ကို က႑သစ္တစ္ခု အေနျဖင့္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
အမ်ဳိးသမီးစြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား
ေအာ္ဖရာ၀င္းဖေရး၊ Arianna Huffington၊ Diane Von Fursten-berg၊ တ႐ုတ္ အိမ္ျခံေျမသန္းၾကြယ္ သူေဌး Zhang Xin၊ Zara တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဘီလ်ံနာ Rosalia Mera ႏွင့္ အိႏၵိယ၏ပထမဆံုး ဇီ၀နည္းပညာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ Krian Mazumdar Shaw တို႔သည္လည္း ေဖာ့စ္ဘ္၏ စာရင္းထဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။
အႏုပညာနယ္ပယ္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ အႏုပညာလုပ္ငန္းအျပင္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢ၏သံတမန္ အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈခဲ့မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေဖာ့စ္ဘ္၏ စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပခံရျခင္းျဖစ္သည္။
Born This Way ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္သူ အဆိုေတာ္ ေလဒီဂါဂါ၊ အာဖရိကရွိ မိန္းကေလးမ်ား အတြက္ The Oprah Winfrey Leadership Academy တည္ေထာင္ သူေအာ္ပရာ၀င္းဖေရး၊ ကုလသမဂၢ သံတမန္မ်ားျဖစ္သည့္ အဆိုေတာ္ ရွာကီယာႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ အင္ဂ်လီနာဂ်ဳိလီ၊ ဘရာဇီးေမာ္ဒယ္ ြ Gisele Bundchen  ႏွင့္ အဆိုေတာ္ဂ်နီဖာလိုပက္ဇ္တို႔သည္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အရွိဆံုးအမ်ဳိးသမီး ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခံရသည္။

ပါ၀င္သူအခ်ဳိ႕၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း
အင္ဂ်လာမာကယ္(ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္)
အသက္ ။ ၅၈ ႏွစ္
ေနရပ္ ။ ဘာလင္၊ ဂ်ာမနီ
ႏိုင္ငံသား ။ ဂ်ာမနီ
ပညာအရည္အခ်င္း ။Doctorate, Leipzig University? Master of Science, Leipzig University
အိမ္ေထာင္ရွိ၊မရွိ ။ ရွိ
ကမၻာ့ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အရွိဆံုး အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀ စာရင္း၏ပထမေနရာ တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အင္ဂ်လာမာ ကယ္သည္ ဥေရာပ၏ သံမဏိအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ယူ႐ိုဇုန္စီးပြားေရးအက်ပ္ အတည္းတြင္ အဓိကပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဂရိ၊ စပိန္၊ အီတလီႏွင့္ ေပၚတူဂီ ႏိုင္ငံတို႔သည္ စီးပြားေရးၿပိဳလဲမႈတစ္ခု၏ ေခ်ာက္ကမ္းပါးစြန္းတြင္ ယိမ္းယိုင္ ေနစဥ္ ဥေရာပဇုန္ ၁၇ ႏိုင္ငံကို ထိန္းသိမ္းရန္ သူမ၏အာဏာျဖင့္လုပ္ ေဆာင္သြားမည္ဟု မာကယ္က ကတိျပဳခဲ့သည္။ က်ဳိတိုသေဘာတူညီမႈကို သက္တမ္းတိုးရန္ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မာကယ္က တိုက္တြန္း ခဲ့သည္။ မာကယ္သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ လူထုေထာက္ခံမႈႏႈန္း ၇၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းနီးပါးရွိေနသည္။
ဟီလာရီကလင္တန္(အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး)
အသက္ ။ ၆၄ ႏွစ္
ေနရပ္ ။ ၀ါရွင္တန္၊ ဒီစီ
ႏိုင္ငံသား ။ အေမရိကန္
ပညာအရည္အခ်င္း ။ Bachelor of Arts/Science, Wellesley College; Master of Laws, Yale University
အိမ္ေထာင္ ရွိ၊မရွိ ။ ရွိ၊
သား၊သမီး ။ တစ္ဦး
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္၏အခ်ိန္မ်ားစြာကို ခရီးသြား ျခင္းျဖင့္ ကုန္ဆံုးခဲ့ရသည္။ ဟီလာရီသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၂ ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဟီလာရီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၂ လ အတြင္း ခက္ခဲသည့္အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ဆီးရီးယားသမၼတ ဘာရွာအာဆတ္ကို ရာထူးစြန္႔လႊတ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းမွ ထြက္ခြာရန္ ဟီလာရီက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအြန္ကိုလည္း ၎င္း၏ဖခင္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေသာ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုကို ေရးဆြဲရန္ ဟီလာရီကလင္တန္က သတိေပးခဲ့သည္။
ဒီလ္မာ႐ူးဆက္ဖ္ (ဘရာဇီးသမၼတ)
အသက္ ။ ၆၄ ႏွစ္
ေနရပ္ ။ ဘရာဇီးလီးယား၊ ဘရာဇီး
ႏိုင္ငံသား ။ ဘရာဇီး
ပညာအရည္အခ်င္း ။ Bachelor of Arts/Science,Federal University of Rio Grande do Sul
အိမ္ေထာင္ ရွိ၊မရွိ ။ ကြာရွင္းထား၊
သား၊သမီး ။ တစ္ဦး
ဒီလ္မာ႐ူးဆက္ဖ္သည္ ၎၏သမၼတ ပထမသက္တမ္းႏွစ္၀က္အတြင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားကို အျမစ္ျဖတ္ႏွိမ္နင္းရန္ႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္(Brazil Without Misery) အစီအစဥ္၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား အာ႐ံုစိုက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ “ဘရာဇီး ႏိုင္ငံကို လူလတ္တန္းစားေတြ တိုးပြားဖို႔၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြျမင့္မားဖို႔နဲ႕ ပညာတတ္ေတြ မ်ားျပားတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ႐ူးဆက္ဖ္ကေဖာ့စ္ဘ္ မဂၢဇင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ျမန္မာ)
အသက္ ။ ၆၇ ႏွစ္
ေနရပ္ ။ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသား ။ ျမန္မာ
ပညာအရည္အခ်င္း ။ B.A. Philosophy, Politics and Economics, St Hugh's College, Oxford? PhD,School of Oriental and African Studies, University of London
အိမ္ေထာင္ရွိ၊မရွိ ။ ခင္ပြန္းကြယ္လြန္၊
သား၊သမီး ။ ႏွစ္ဦး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈကို ကမၻာႏွင့္အ၀န္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုနီးပါး ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီးခံရမႈမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ၿပီး သူ၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၄၅ ေနရာ အနက္ ၄၃ ေနရာကို အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က ရရွိခဲ့သည့္ ႏိုဘယ္ဆုအတြက္  လက္ခံမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဥေရာပခရီးစဥ္ အတြင္း ၿဗိတိန္ပါလီမန္၏ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ အလိဇဘက္ဘုရင္မၿပီးလွ်င္ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခြင့္ရသည့္ အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကမၻာသိ ဒီမုိကေရစီ ေရွ႕ေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။
 http://www.news-eleven.com/

0 comments:

Post a Comment