ႏိုင္ငံျခားပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္

Thursday, 02 August 2012 11:30
 တင္ညြန္႔

ပညာသင္ဆု (Scholarship) မွာ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား ပညာသင္ဆုေတြကို မက္ေမာလိုခ်င္သူေတြ ရွိေပမယ့္ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးေတြ ပညာသင္ဆုရတယ္၊ ဘယ္လိုအရည္အခ်င္းေတြရွိရင္ ပညာသင္ဆု ရတယ္ဆိုတာ သိသူ နည္းပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို
- ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆုကို ေလွ်ာက္ဖို႔ ငါ့မွာ အမွန္တကယ္ အရည္အခ်င္းေတြရွိရဲ႕လား
- ငါ့မွာရွိတဲ့ ပညာေလာက္နဲ႔ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ဖို႔ လုံေလာက္ရဲ႕လား
- ပညာသင္ဆုရေအာင္ ဘာေတြလုပ္ရမယ္ဆိုတာ သိထားၿပီးၿပီလားလို႔ ျပန္ၿပီး ေမးၾကည့္သင့္ပါတယ္။
ပညာသင္ဆုဆိုသည္မွာ
ပညာသင္ဆုဆိုတာ
- ေတာင္းတိုင္း မေပးဘူး
- ေျပာတိုင္းလည္း မရဘူး
- အသနားခံတိုင္းလည္း မရဘူးဆိုတာကိုေတာ့ ဦးစြာ သိထားေစ ခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဆင္းရဲလို႔၊ ခ်ိဳ႕ငဲ့လို႔ ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ေပးတာမ်ိဳး မရွိဘူး။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံကျဖစ္လို႔၊ လူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္စုက ျဖစ္လို႔ဆိုၿပီးေတာ့လည္း မေပးဘူး။ တိတိက်က် ေျပာရရင္ ပညာသင္ဆုဆိုတာ ေပးတာမဟုတ္ဘူး။ ရေအာင္ အားထုတ္ယူ ရတယ္ ဆိုတာကို သိထားေစခ်င္ပါတယ္။
ပညာသင္ဆုဆိုတာ ကိုယ့္အစြမ္းအစကို ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္ရတယ္။ ကိုယ့္အရည္အခ်င္းကို သက္ေသျပႏိုင္ရတယ္။ ဒီလို လူမ်ိဳးေတြပဲ ပိုင္ဆိုင္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။
ပညာသင္ဆုရဖို႔ အရည္အခ်င္းေတြ
ပညာသင္ဆုရဖို႔ ေမြးရာပါ အရည္အခ်င္းဆိုတာ မရွိဘူး။ ပညာသင္ဆုဆိုတာ ေငြေၾကးနဲ႔ ဘ႑ာေရးအေန အထားေတြေပၚမွာ အေျခခံရတာေၾကာင့္ သိပ္ၿပီး ေပါေပါမ်ားမ်ား ေပးေလ့မရွိဘူး။ အေျခအေနအရ သတ္မွတ္ ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိႏိုင္တယ္။ ေပးမယ့္သူက သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ဳိးေတြ ကိုယ့္မွာရွိရင္ ပထမအဆင့္ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ဆိုရမယ္။
ပညာသင္ဆုေပးသူေတြ ႀကိဳက္တဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ိဳးေတြဆိုတာ ဘာေတြလဲ
ပညာသင္ဆုအတြက္ အနိမ့္ဆုံးအရည္ အခ်င္းမ်ား
- ပညာသင္ဆုေပးသူေတြက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္ဖို႔လိုတယ္
- သတ္မွတ္ထားတဲ့ အသက္အ႐ြယ္ကို ျပည့္မီသူေတြ ျဖစ္ရမယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုတာ ပညာသင္ဆု တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မတူညီႏိုင္ဘူး။ အသက္အ႐ြယ္ အပိုင္းအျခား ကန္႔သတ္မႈ မရွိတဲ့ ပညာသင္ဆုေတြလည္း ရွိတတ္တယ္
- အနည္းဆုံးေတာ့ အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေၾကာင္း အေထာက္အထား လက္မွတ္ေတာ့လိုတယ္။ ဒါမွ တကၠသိုလ္ပညာ ဆက္တက္လို႔ရမွာေပါ့။ ဘြဲ႕လြန္ မာစတာတန္းေတြ ဆက္တက္ဖို႔ဆိုရင္ ဘြဲ႕တစ္ခုခုေတာ့ရၿပီး ျဖစ္ရလိမ့္မယ္။ ေဒါက္တာ (သို႔မဟုတ္) ပါရဂူဘြဲ႕အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ မာစတာတန္း ဘြဲ႕တစ္ခုခု ရၿပီးသား ျဖစ္ေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
- သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပညာအရည္အခ်င္း ျပည့္မီရမယ္။ သူတို႔ေပးတဲ့ ပ႐ိုဂရမ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေလ့လာ သင္ယူခဲ့မႈမ်ဳိး ရွိဖို႔လည္းလိုတယ္
- အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္း အေထာက္အထား တစ္ခုခုေတာ့ ျပဖို႔လိုမယ္။ ဒါေၾကာင့္ TOEFL သို႔မဟုတ္ IELTS သတ္မွတ္ခ်က္ ရမွတ္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားရလိမ့္မယ္။ အဲဒီစာေမးပြဲေတြကို ေျဖဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရမွတ္နဲ႔ ကိုက္ညီဖို႔လိုတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာသင္ဆုေတြမွာ ရရွိထားတဲ့ ဘြဲ႕ကိုပဲ အေျခခံ ထားတာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာကို တတ္ၿပီးသားလို႔ ယူဆထားတဲ့အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ပါခ်င္မွ ပါလိမ့္ မယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားကို ပညာ သြားသင္ရမွာျဖစ္လို႔ အနည္းဆုံး အဂၤလိပ္လို ကၽြမ္းက်င္ထားရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။
ပညာသင္ဆု အမ်ိဳးအစားမ်ား
- Entrance Scholarship
အထက္တန္းအဆင့္ကို ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ထားေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ျပသႏိုင္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ရမွတ္မ်ားသည္ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ျဖစ္ေနရမည္။
- Excellence Scholarship
Grade Point Average (GPA) ကို တင္ျပႏိုင္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ 3.0 ႏွင့္အထက္ ျဖစ္ေနရမည္။ 4.0 ေလာက္ကိုသာ စဥ္းစားေပးေလ့ရွိသည္။
- Leadership Scholarship
ကိုယ္တိုင္က လုပ္ငန္းခြင္ကို ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳေနသူ၊ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို တင္ျပႏိုင္သူ ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။
- Competition Scholarship
အၿပိဳင္အဆိုင္ ယွဥ္ၿပီး ေျဖဆိုႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ စာစီစာကုံးကို ေရးသားၿပီး တင္သြင္း ေဖာ္ထုတ္ျပျခင္း မ်ိဳးျဖစ္သည္။
- Development Scholarship
ပညာသင္ၿပီးလွ်င္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ျပန္ရသည့္ ပညာသင္ဆုမ်ိဳးျဖစ္သည္။
- Youth Scholarship
ငယ္႐ြယ္သူျဖစ္ရမည္။ အနည္းဆုံး အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္ကို ဆိုလိုပါသည္။
ဘယ္လို အရည္အခ်င္းမ်ိဳးေတြ ရွိရမလဲ
သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ျပည့္မီ႐ုံနဲ႔ ပညာသင္ဆုရမယ္လို႔ မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ အရည္အခ်င္း ေကာင္းေတြရွိေပမယ့္ ကံဆိုတာကိုလည္း ထည့္ေျပာရဦးမယ္ ထင္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆု တစ္ဆုတည္း အတြက္ ေလွ်ာက္ထားမယ့္သူေပါင္း မ်ားစြာ ရွိႏိုင္တယ္။ အဲဒီလူေတြကလည္း သူတို႔မွာ ကိုယ္စီ အရည္အခ်င္း ေတြရွိလို႔ေပါ့။ ပညာသင္ဆုကို ေပးသူေတြကလည္း ေလွ်ာက္သေလာက္ကို မေပးႏိုင္ေတာ့ ဆန္ခါတင္ စစ္ေဆးၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ရတာေတြ ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ ေ႐ြးခ်ယ္သူေတြက ဘယ္လိုအေန အထားေတြနဲ႔ ျပန္လည္ သုံးသပ္တတ္သလဲ ဆိုတာကို ျပန္ၾကည့္ရင္
- ေလွ်ာက္ထားသူေတြဟာ သူတို႔ေလ့လာမႈ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ေဖာ္ေဆာင္ျပႏိုင္မႈနယ္ပယ္ေတြမွာ ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာအထိ စြမ္းေဆာင္ထားႏိုင္သလဲ။ သူတို႔ရဲ႕ ေရရွည္သင္ယူႏိုင္စြမ္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားရတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္
- ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားသူရဲ႕ ရမွတ္ေတြ၊ စစ္ေဆးခ်က္ ရလဒ္ေတြ၊ ဘြဲ႕၊ လက္မွတ္၊ ေထာက္ခံခ်က္ေတြ
- ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားသူ ကိုယ္တိုင္ေရးသား တင္သြင္းလာတဲ့ သေဘာထား၊ ခံယူခ်က္ (စာစီစာကုံး အေနျဖင့္ သို႔မဟုတ္ စာတစ္ေစာင္ အေနျဖင့္ ေရးခိုင္းတတ္တယ္)
- ေလၽွာက္ထားသူတင္ျပလာတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား (ျပည့္စုံမႈ၊ တိက်မႈ၊ ေရွ႕ေနာက္ ညီၫြတ္မႈ)
- ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ၿပီးေခၚတဲ့ ပညာသင္ဆုေတြမွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္လူမ်ိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ဘာေတြ ျပန္လုပ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထား
- သုေတသနေက်ာင္းသားေတြအတြက္ သူတို႔ရထားတဲ့ဘြဲ႕ ပညာနဲ႔ ေပးတဲ့ပညာသင္ဆု ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ
အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြကို ပညာသင္ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြက ျပန္ၿပီး သုံးသပ္စစ္ေဆး ၾကရတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြဟာ ၿပိဳင္ဘက္ေတြထက္ ကိုယ့္အေပၚကို ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြက မ်က္ႏွာသာေပး ႏိုင္မယ့္အခ်က္ေတြ၊ ကံေကာင္းေစမယ့္ အခ်က္ေတြလို႔လည္း ယူဆႏိုင္ပါတယ္။
ဥပမာ ကိုယ့္မွာ အမွတ္ေကာင္းေကာင္း၊ ရလဒ္ ေကာင္းေကာင္းေတြ မရွိေပမယ့္ ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ေဖာ္က်ဴး ေရးခိုင္းတဲ့ စာမ်ိဳး၊ စာစီစာကုံးမ်ိဳးေတြကို ႀကိဳက္ၿပီးေတာ့ ဆုေ႐ြးခ်ယ္ ေပးလိုက္တာေတြလည္း ရွိတတ္တယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္၊ သုေတသနလုပ္ငန္းနဲ႔ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ သုေတသနအမ်ိဳးအစား သြားၿပီး ကိုက္ညီေနရင္လည္း ပညာသင္ဆု ရသြားတတ္တာ မ်ိဳးေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ယခင္က ဘာေတြ လုပ္ဖူးတယ္၊ ဘယ္လိုနယ္ပယ္မွာ က်င္လည္ခဲ့တယ္၊ ဘယ္လိုသုေတသန စာတမ္းေတြ ျပဳစု ေရးသား ခဲ့တယ္ဆိုတာေတြဟာ ကိုယ့္ကို အမ်ားႀကီးျပန္ၿပီး အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တယ္။
စမ္းသပ္ၾကည့္ျခင္း
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပညာသင္ဆု ရႏိုင္ မရႏိုင္ဆိုတာ ဒီလိုျပန္ၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
- အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုယ့္မွာ ကိုက္ညီမႈရွိရဲ႕လား၊ ရွိတယ္ဆိုရင္ ပညာသင္ဆုေလၽွာက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေပေတာ့။ မရွိတာေတြမ်ားေနရင္ ရွိႏိုင္ေအာင္ ထပ္ႀကိဳးစာဖို႔လိုၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ပညာသင္ဆု တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုဟာ မတူညီတာေၾကာင့္ ပုံေသမွတ္ထား လို႔လည္း မရေသးဘူး။ ဘာေျပာေျပာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္း ဆိုတာေတာ့ရွိသင့္ပါတယ္။ ရွိသင့္ ရွိထိုက္တာေတြ ရွိေအာင္လုပ္၊ ရသင့္ရထိုက္ တာေတြ ရေအာင္လုပ္ထား၊ ပညာသင္ဆု လိုခ်င္ရင္ အစစအရာရာ မ်က္ေျခမျပတ္ေအာင္ စုံစမ္းေလ့လာ လိုက္ေနမယ္ဆိုရင္ တစ္ေကြ႔ေတာ့ တစ္ခုခုနဲ႔ ေတြ႔မွာ ေသခ်ာပါတယ္။
တင္ညြန္႔

0 comments:

Post a Comment