ကိုယ္ပုိင္စာေပျဖင့္ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀သြားမည္ဟု ညီေနာင္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ထုတ္ျပန္

ၾသဂုတ္လ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ)
တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား-NBF က တိုင္းရင္းသား စာေပ ပိုမိုေလ့လာႏုိင္ေရးအ တြက္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ စာေစာင္တို႔ကို ေဒသအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားစာေပျဖင့္ထုတ္ေ၀သြားၾကရန္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ၾသဂုတ္လ ၁၈ရက္မွ ၁၉ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ဖလံု-စေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ကယန္းအမ်ဳိးသား ပါတီတို႔၏ ၄လတႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းျဖစ္သည့္ ၁၁ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာ စာေပသင္ၾကားခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပ ကို ပိုမို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ခဲ့သူ ဖလံု-စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမႉး စဘီက်င္ဦးက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
“က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားစာေပကို ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳခ်င္တယ္။ အစိုးရကေတာ့ တိုင္းရင္းသားစာေပနဲ႔ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ေတြ ထုတ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ေတြက သူတို႔ မလုပ္လည္း ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္လုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ ၾကတာပါ။ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ စထုတ္ျဖစ္မလဲဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာမေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။
ညီေနာင္ပါတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲ၌ မၾကာမီ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေကာက္ယူမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အမည္အရင္း၊ လူမ်ဳိးႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာတို႔ကို တိတိက်က် မွန္ကန္စြာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရန္အျပင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္တကယ္ ရရွိ ရန္အတြက္ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္အား တပ္မေတာ္မွ ေလးစားလိုက္နာရန္ကိုလည္း တုိက္တြန္းခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဆက္လက္၍ ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကို က်င့္သံုးကာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အခြင့္ အေရး ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈ မရွိေစရန္ သုေတသန ျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ က႑အသီးသီးတြင္ “ပါတီႏိုင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမည္”ဟူ ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ထားသည့္အျပင္ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ခ်ထားျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုး ျမွင့္ခန္႔ထားျခင္းမ်ား၌လည္း ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဦးစားေပးရန္ တိုက္တြန္းထားခဲ့သည္။
ယမန္ေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၉ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ၿပီးစီးသြားသည့္ ညီေနာင္ပါတီအစည္းအေ၀းတြင္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားပါတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားအ ျပင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ အင္းအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ဓႏုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ အ႐ိႈခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

0 comments:

Post a Comment