ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ရာသီဥတု အဆိုးရြားဆံုး ခံစားရမည့္ ထိပ္ဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒုတိယေနရာ ေရာက္ရွိေနၿပီး အာရွမွ ေျခာက္ႏိုင္ငံပါ၀င္


မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ သံလြင္ျမစ္ေရ ျမင့္တက္ကာ ဘားအံၿမိဳ႕အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္ပြားမႈကို
ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းက ေတြ႔ရစဥ္
 ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ရာသီဥတု ဆိုးရြားမႈမ်ားကို ခံစားရမည့္ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒုတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ The National Seminar Wrokshop on Energy, Enviroment and Climate Change တြင္ အဆိုပါ ျမန္မာ့စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္စစ္တမ္းကို ေဆြးေႏြး  ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ “ဂ်ာမန္ ေစာင့္ၾကည့္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ရာသီဥတုအႏၲရာယ္အညႊန္းကိန္း မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈမ်ားကို ခံစားရမည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိပ္ဆံုးမွ သံုးႏိုင္ငံ အတြင္း ပါ၀င္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္” ဟု ျမန္မာ့စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္စစ္တမ္းကို ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္မွလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသ (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ)သည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ေဒသမ်ား တြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္ဟု အဆိုပါ စစ္တမ္းတြင္ ေရးသားထားသည္။
ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈမ်ားကို ခံစားရမည့္ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ ေနရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရပ္တည္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈမ်ားကို ခံစားရမည့္ထိပ္ဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ အာရွမွ ေျခာက္ႏိုင္ငံျဖင့္ အမ်ား ဆံုးပါ၀င္ေနၿပီး အေမရိကအလယ္ပိုင္းမွ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၊ ကာေရဘီယံကြၽန္းစု မွ ႏွစ္ႏိုင္ငံပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မာလာ မုန္တိုင္း၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းအပါအ၀င္ ခံစားခဲ့ရသည့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ ဆိုးရြားမႈအရ ထိခိုက္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွစ္အပိုင္းအျခားလိုက္ခံစားရလ်က္ရွိသည္။ ဂ်ာမန္ေစာင့္ၾကည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ရာသီဥတုအႏၲရာယ္ ညႊန္းကိန္းတြက္ခ်က္ရာတြင္ ႏွစ္အလိုက္ခံစားခဲ့ရသည့္ ရာသီဥတုေဘး အႏၲရာယ္မ်ားကို အေျခခံတြက္ခ်က္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မိုးစပါးစိုက္ ရာသီတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈဒဏ္ကို ျပင္းထန္စြာခံစားရသည့္ အေနအထားရွိ ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ မႏၲေလးႏွင့္စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔တြင္ ဆိုးရြားစြာ မိုးေခါင္မႈဒဏ္ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီ၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ မြန္၊ ကရင္ျပည္ နယ္တို႔တြင္မူ မိုးသည္းထန္စြာ ဆက္တိုက္ရြာသြန္းသည့္ ဒဏ္ေၾကာင့္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈဒဏ္ကို ျပင္းထန္စြာခံ စားရလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ရာသီဥတု ဒဏ္အမ်ားဆံုး ခံစားရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း
၁။       ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
၂။       ျမန္မာ
၃။       ဟြန္ဒူးရပ္စ္
၄။       နီကရာဂြါ
၅။       ေဟတီ
၆။       ဗီယက္နမ္
၇။       ဒိုမီနီကန္
၈။       ပါကစၥတန္
၉။       ေျမာက္ကိုရီးယား
၁၀။     ဖိလစ္ပိုင္
http://www.news-eleven.com           


0 comments:

Post a Comment