ေကာ့ေသာင္းအာဏာပိုင္တို႔ ေဒသခံ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမသိမ္းဆည္းေရာင္းခ်

ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းယဥ္ (ေကအိုင္စီ)

တနသၤာရီတိုင္း၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၊ သီရိၿမိဳင္ရပ္ကြက္ ကြင္းအမွတ္၂၄၊ ဦးဥာဏ္စိန္ပိုင္ ေျမဧက၈.၂၄ဧကကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး သိမ္းဆည္းေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟု စံုစမ္းသိရွိရသည္။
ထိုေျမကြက္ကို ၿမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔ ယခင္ကတည္းက သိမ္းဆည္းထားမည့္ ေျမကြက္ျဖစ္သည္ဟုဆိုၿပီး ယခုအခါ အကြက္႐ုိက္ ေရာင္းခ်ကာ အိမ္ယာမ်ားပါ ေဆာက္လုပ္ေနၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) မွ တနသၤာရီတိုင္း စည္း႐ုံးေရးမႉး ဦးသန္းထြန္း က ေျပာသည္။
ဦးသိန္းထြန္းက “ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ေၾကးတိုင္နဲ႔ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနတို႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ေရာင္းခ်ထားတဲ့ေျမကြက္မွာ အိမ္ ယာေတြဘာေတြ ေဆာက္ေနတာ။ ဒါကို ဦးဉာဏ္စိန္က သူ႔မွာ သက္ေသအေထာက္အထား စံုစံုလင္လင္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ လာတိုင္ တယ္”ဟု ေျပာဆိုသည္။
ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက အာဏာပိုင္ အဆင့္ဆင့္ကို ဦးဉာဏ္စိန္က တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ တစံုတရာ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)ထံသို႔ လာေရာက္တိုင္ၾကားရျခင္းျဖစ္ၿပီး
၎ပါတီအေနႏွင့္လည္း သိမ္းဆည္းခံရသည့္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ေအာင္ သမၼတထံေရာက္သည္အထိ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပ ေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။
ဆက္လက္၍ ဦးသန္းထြန္းက “ဦးဥာဏ္စိန္မွာ အဲဒီေျမကို သူပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းကို သက္ေသအေထာက္အထား အစံုအလင္ရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔တင္မွာက သမၼတ၊ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး စစ္ဗ်ဴဟာ ခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ အဆင့္ဆင့္ တင္ ေပးသြားမွာေတာင္ အဆင္မေျပဘူးဆိုရင္ ILO ကို ေခၚခ်လာမယ္”ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။
ယင္းေျမကြက္မ်ားကို ဦးဉာဏ္စိန္က ၁၉၅၇-၅၈ခုႏွစ္၌ ေကာ့ေသာင္းေက်းရြာ၊ မလိဝမ္းၿမိဳ႕ ေျမအခြန္ေတာ္႐ုံးတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ကာ ဦးပိုင္ေျမအျဖစ္လည္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ၁၉၅၈ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ ဦးပိုင္ေျမ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ က်လာခဲ့သည္။
၁၉၉၇ခုႏွစ္မွာပင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ျပလမ္း ျပဳျပင္မည္ဆိုၿပီး အက္တမန္ကုမၸဏီ(သူေဌးကၽြန္း ဟိုတယ္ကုမၸဏီ) က လာေရာက္ျပဳျပင္ေပး ရာ စက္ယႏၲရားႏွင့္ အလုပ္သမားတန္းလ်ားမ်ား ယာယီထားရွိရန္ ထိုေျမကြက္ကို ဦးဉာဏ္စိန္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳလာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ လမ္းျပဳျပင္ေရး ၿပီးစီးသြားသည့္ ၁၉၉၈ခုႏွစ္တြင္ အက္တမင္းကုမၸဏီက ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားေသာ္လည္း ကုမၸဏီမွ အလုပ္ သမားခ မေပးဟုဆို၍ အလုပ္သမားမ်ား ထြက္ခြာသြားျခင္းမရွိပဲ ယေန႔အထိ ေနထိုင္ေနဆဲျဖစ္သည္။
၎အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၊ သီရိၿမိဳင္ရပ္ကြက္တြင္ ၿမိဳ႕ျပတိုးတက္ေရးဆိုကာ ေျမ ၃ဧကခန္႔ သိမ္းယူခဲ့သလို က်န္ရွိေျမ ၅ဧကခန္႔ကို ၿမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ား အပါအဝင္ ယခင္ အက္တမင္းကုမၸဏီ တာဝန္ခံ ဦးၫႊန္႔လႈိင္တို႔ ပူးေပါင္းသိမ္းဆည္းကာ အကြက္႐ုိက္ ျပန္လည္ေရာင္းစားေနၾကေၾကာင္း ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

0 comments:

Post a Comment