ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြး

ၾသဂုတ္လ ၂ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း (ကရင္သတင္းဌာန) ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထိေရာက္စြာ ပိုမို ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (KWAG )ႏွင့္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ဇူလိုင္ (၃၁)ရက္တြင္ ေနျပည္ ေတာ္၌ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထိုေတြ႔ဆံုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ KWAG မွ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒါ႐ုိက္တာ ေနာ္စူစဲနာလွလွစိုးက “အမ်ိဳးသမီးေတြ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပိုမိုပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ပိုမိုပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔၊ လႊတ္ေတာ္ထဲ မွာ အမ်ိဳးသမီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒေတြကုိ ဘယ္လိုတင္ျပေဆြးေႏြးမလဲ ဆိုတာေတြကို ေဆြးေႏြးျဖစ္တယ္”ဟု ေျပာသည္။
အခ်ိန္ သံုးနာရီၾကာျမင့္သည့္ ယင္းအလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (KWAG)မွ ေနာ္စူစဲနာလွ လွစိုးႏွင့္အတူ ဖလံုစေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ-PSDP မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ နန္းေစးအြာ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ -SNDP မွ နန္း၀ါႏု၊ ခ်င္းႏွင့္ ရခိုင္ ကိုယ္စားျပဳ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွစ္ဦးတို႔ ပါ၀င္ၾကၿပီး အျမင္သေဘာထားကို အျပန္ အလွန္ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့သည္ သူမက ဆက္လက္ ေျပာျပသည္။
PSDP ဖလံုစေ၀ၚမွ နန္းေစးအြာက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင္႔အေရးေတြ ေဆြးေႏြးျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးေနရာေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္က မကန္႔ကြက္ဘူး။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ ကိုက္ညီတယ္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တယ္ဆိုရင္ လုပ္လို႔ရတယ္။ အဲဒါကို အခုေတြ႔တဲ႔အခါ ေဆြးေႏြးျဖစ္တာပါ”ဟု ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ လာမည္႔ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားအထိ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ ေရးကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ေနာ္စူစဲနာလွလွစိုးက ေျပာသည္။
ရန္ကုန္အေျခစုိက္ (KWAG) အဖြဲ႔သည္ လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အရည္အ ခ်င္း ျမွင္႔တင္ေရးႏွင့္ အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေပးေနသည့္အျပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္မိသားစုမ်ားအတြက္ ေငြေခ်းလုပ္ ငန္းမ်ား၊ ႏြမ္းပါးကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးပံ႔ပိုးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ ရွိသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၂၇ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ား အတြက္ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္ရွိမရွိကို နန္းေစအြာက အဆိုတင္သြင္းခ့ဲရာ ျပည္ထဲ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္က သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးသားျဖစ္ေစ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖဆိုသြားခဲ့သည္။

0 comments:

Post a Comment