အာဇာနည္ပီသသူ ကရင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေၾကာင္း ေရးသားသည့္ ၀တၳဳရွည္ၿပိဳင္ပြဲ ဖိတ္ေခၚလိုက္ၿပီ

ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ ဖိုးခြါးေလး (ေကအိုင္စီ)
 က်ဆံုးသြားေသာ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဝတၳဳရွည္အျဖစ္ ေရးသား ကာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္ ေကာ္သူးေလ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အသင္းအဖြဲ႕မွ ဖိတ္ေခၚစာ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ထိုဖိတ္ေခၚစာထဲတြင္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ၆၃ႏွစ္အတြင္း ကရင္လူငယ္အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက အသက္၊ ေသြး၊ ေခြ်းေပါင္းမ်ားစြာ ေပးဆပ္သြားခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္ရာ ယင္းကို သမိုင္းဝင္ စံျပအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား သိရိွေစၿပီး ေရွ႕ဆက္ ေအာင္ပြဲခံ ႏိုင္ရန္ က်ဆံုးသြားေသာ ကရင့္အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားကို ဂုဏ္ယူေလးစားစြာျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ မပ်က္မကြက္ က်င္းပေပးေရးမွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ တာဝန္ရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
၎အျပင္ KNU ကရင္အမ်ိဳးသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ၆၃ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီဆုိေသာ္လည္း မိခင္ KNU အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မၿပီးဆံုး ေသးေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေရွ႕ဆက္ တိုက္ပြဲဝင္ၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ပါရွိသည္။
အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ က်ဆံုးသြားေသာ အာဇာနည္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ တစ္ဦးဦး၏ အေၾကာင္းကို ဝတၳဳ ရွည္ေရးသားကာ ယခုလို ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုအျဖစ္ ေကာ္သူးေလ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား(Old Student Association of Kaw Thoo Lei College-OSAKC) မွ ျဖစ္ေျမာက္သည္အထိ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ေက်ာင္းတြင္ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးေနသူ ဆရာေစာဂ်က္ေကာ့ပ္က ေျပာသည္။
ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ဝတၳဳရွည္ကို ကြန္ျပဴတာစာ႐ိုက္လွ်င္ အနည္းဆံုး A4 စာမ်က္ႏွာ ၂၅မ်က္ႏွာျဖင့္ ကရင္၊ ဗမာ ႏွစ္ဘာသာ ေရးသားႏိုင္သလို စာမူပို႔ရမည့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အျဖစ္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ၂၇၅၂ခု၊ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ကာ ေပးပို႔သြားရမည္ ျဖစ္သည္။
ဆရာဂ်က္ေကာ့ပ္က “၀တၳဳစာမူကို ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔ၿပီးရင္ က်ေနာ္တို႔က လာမဲ့ႏွစ္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ (ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ရက္)မွာ ဆုေပးအပ္သြားမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္”ဟု ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာဆိုသည္။
၎ဝတၳဳရွည္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုကို ဘတ္ ၁၀,၀၀၀(တစ္ေသာင္း)၊ ဒုတိယကို ဘတ္ ၇,၅၀၀(ခုႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ)၊ တတိယဆုကို ဘတ္ ၅,၀၀၀(ငါးေထာင္)ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားၿပီး ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။
ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္သူ စာေရးဆရာမ်ားအေနျဖင့္ LMTC, Mae La Camp, PO.BOX 158, Mae Sot, Tak-63110, Thailand. ႏွင့္ ဖုန္း 086-2104398, 088-7341847, 088-7114032, Email-osakclmtc@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment