ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားမွာ ျပည္ပမွ စီးပြားေရး လာေရာက္ လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟု US-ASEAN စီးပြားေရးေကာင္စီမွ ပူးတြဲဒါ႐ိုက္တာဆို

Monday, 16 July 2012 15:12
74112
US-ASEAN စီးပြားေရးေကာင္စီမွ ပူးတြဲဒါ႐ိုက္တာ Anthony Nelson
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ ျခားမွ စီးပြားေရးလာေရာက္ လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟု US-ASEAN စီးပြားေရးေကာင္စီ၏ ပူးတြဲဒါ႐ိုက္တာ Anthony Nelson က ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ဆီဒိုးနား ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္တြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
“ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၀န္းက်င္အသစ္ျဖစ္ေနလို႔ ေလ့လာစရာေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ႀကံဳရသေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္မယ့္သူေတြ အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးေတြက စိန္ေခၚမႈေတြျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ၄င္း က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၄င္းက ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥမ်ားစြာ က်န္ေနေသးေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္၌က ေဒသတြင္း ႏွင့္ ကမၻာႀကီးကို မည္သို႔ဆက္စပ္ႏိုင္မည္ကို အခ်ိန္ႏွစ္အနည္းငယ္ ယူရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္သည္။
“ ဆက္စပ္တဲ့ေနရာမွာ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းေတြလို ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြတင္ မဟုတ္ပဲ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အေျခခံ အေဆာက္အဦနဲ႕ ICT  အေျခခံ အေဆာက္အဦေတြလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုလည္း ခရက္ဒစ္ကဒ္ေတြ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးဖို႔၊ လူေတြကို ခရက္ဒစ္ကဒ္ေတြ အသံုးျပဳ ခြင့္ေပးဖို႔ေတြလည္း လုပ္ေဆာင္ေပး ဖုိ႔လိုပါတယ္။ ဒါမွ ေငြေၾကးေတြကို အလြယ္တကူ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္မွာပါ” ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၄င္းတို႔ US-ASEAN စီးပြားေရးေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္ထိပ္တန္း ကုမၸဏီ ၃၈ ခုႏွင့္အတူလာေရာက္ၿပီး ၄င္းကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ ဘ႑ာေရး၊ စြမ္းအင္၊ က်န္းမာေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦ၊ အၾကံေပး၊ ထုတ္လုပ္ေရး က႑မ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။
၄င္းအေမရိကန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္ အစိုးရတို႔မွ Stakeholders မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ အနာဂတ္တြင္ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို အမွန္တကယ္ စတင္ ေလ့လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၄င္းတို႔ အေမရိကန္ စီးပြားေရး အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုး လာေရာက္ႏိုင္ေသာ အေမရိကန္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး ေကာင္စီ၏ သက္တမ္းမွာ ၂၇ ႏွစ္ ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
http://www.news-eleven.com

0 comments:

Post a Comment