ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ KIO/KIA မိသားစုမ်ား အတြက္ ရြာသစ္ဖြင့္

31 May 2012
KNG


ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ KIO/KIA (ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕) ေတာ္လွန္ေရး မိသားစုမ်ား ေနထိုင္ရန္ အိမ္ေျခ ၄၀ ရိွ ပဒန္ေကာင္ (Padang Kawng) ရြာသစ္ကို  ေမ ၂၆၊ စေနန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုရြာသစ္တြင္ KIO/KIA ေတာ္လွန္ေရး အမႈ႕ထမ္း မိသားစုမ်ား ေနထိုင္္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေနထိုင္မည့္မိသားစုမ်ားကို ေကာ္မတီ မွေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု KIA တပ္ရင္း (၆) အရာရွိတစ္ဦးေျပာသည္။

ပဒန္ေကာင္ေက်းရြာသစ္သည္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ KIA တပ္မဟာ (၂) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၆)၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ဥ႐ုေခ်ာင္းအနီး၊ အာလူးေမွာ္နွင့္ ေဂါက္ကြင္းၾကားတြင္ တည္ရွိ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရြာသစ္တြင္ အိမ္သစ္ ၄၀ အပါအ၀င္ အိမ္သာ၊ ေရတြင္း နွင့္ မူၾကိဳေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေပးထားသည္ဟု KIA အရာရွိတစ္ဦးေျပာသည္။

KIA တပ္ရင္း ၆ ၏ စီမံမႈေအာက္ ရြာသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း ကုန္က်စရိ္တ္ကို ဖားကန္႔ ေဒသခံအခ်ိဳ႕နွင့္ ေက်ာက္စိမ္းေလာပန္းမ်ား ထည့္၀င္ၾကသည္ဟု ယင္းအရာရွိက ဆက္ေျပာသည္။

ရြာသစ္ဖြင့္ပြဲသို႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းေလာပန္းမ်ား ႏွင့္ KIA အရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ၿပီး ဂင္ဆီ (Ginsi) ဂိုဏ္းေပါင္းစုံ ကခ်င္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားမွ ဆရာမ်ား ဆုေတာင္းဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုခ်ိန္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္နွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔(KIA) ၾကားျဖစ္ပြားေနသည့္ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္၊ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေသာ KIA စစ္မႈ႕ထမ္း မိသားစုမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကုိ တနည္းအားျဖင့္ ကူညီေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

0 comments:

Post a Comment