ဓာတ္ပုံဆရာ ေလာအယ္စိုးျပပြဲ ေနာက္တလဆက္တိုးျပမည္

ဓာတ္ပုံဆရာ ေလာအယ္စိုးျပပြဲ ေနာက္တလဆက္တိုးျပမည္
မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂၊ ဇြန္ ၂၊ ၂၀၁၂
          ယခင္လကတည္းက ျမန္မာျပည္၏ ဧရာ၀တီႏွင့္ ေရႊ၀ါေရာင္ဓာတ္ပုံမ်ားျဖင့္ ျပပြဲက်င္းပေနသည့္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္၊ ဘတ္ဖဲလိုးျမိဳ႔၊ CEPA ျပခန္းက ဇြန္လ ၉ ရက္ေနာက္ပိုင္း ေနာက္ထပ္ တလဆက္ျပီး က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
          ဓာတ္ပုံဆရာ ေလာအယ္စိုးက သူ၏  Mother Irrawaddy ျပပြဲကို ဌာနအေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ား တက္ေရာက္ၾကည့္ရႈၾကေၾကာင္း၊ ဖြင့္ပြဲေန႔က ပရိသတ္ ၂၀၀ နီးပါး တက္ေၾကာင္း၊
ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား ဆုေတာင္းစကားမ်ား ခ်ီးျမွင့္ေၾကာင္း၊
 ကရင္လူမ်ဴိးစုတို႔က မိမိအမ်ဳိးသားသီခ်င္း သီဆိုၾကေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။
 
(ဓာတ္ပုံမ်ား – ေလာအယ္စုိးႏွင့္ သူ႔မိသားစု)
 
(ေလာအယ္စိုးႏွင့္ CEPA ျပခန္းစီစဥ္သူမ်ား)
 
(ဖြင့္ပြဲေန႔ ျမင္ကြင္းမ်ား)

1 comments - Add Yours

khunkyawwin said...

We are very proud of you friend

Post a Comment