ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး ဆက္လက္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈND-Burma ေထာက္ျပ

 ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ)
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားအဖြဲ႕(၁၃)ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ယက္-ျမန္မာႏိုင္ငံ(ND-Burma) မွ ယမန္ေန႔က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
The Network for Human Rights Documentation-Burma (ND-Burma) က ျမန္မာအစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ မတ္လမွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အထိ တႏွစ္တာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ-USDP ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရ ေထာက္ခံသူမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ၄၁၅ခု ရွိသည္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။
အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ ၫႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈျဖစ္ရပ္ ၈၅ခု အပါအ၀င္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈ ျဖစ္ရပ္ ၅၉ခုႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ပစၥည္းမ်ား သိမ္းယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းျဖစ္ရပ္ ၁၁၄ခု စုစုေပါင္း ၅၁၄ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
“လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ေနတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေနရာအသီးသီးေလာက္ပါပဲ။ အခု က်မတို႔ ေကာက္ထားတဲ့ စစ္တမ္းအရကေတာ့ ၫႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈက လက္ရွိ ကခ်င္နဲ႔ သွ်မ္းေဒသမွာ၊ ပုဂၢိလကပိုင္ လယ္ယာသိမ္း ပစၥည္းသိမ္းကေတာ့ တနသၤာရီ တိုင္းမွာ၊ ေနာက္ အဓမၼခိုင္းေစမႈကေတာ့ သွ်မ္းေဒသမွာ အမ်ားဆံုးပါတယ္။”ဟု ND-Burma မွ ေျပာခြင့္ရသူ မြန္းေနလီက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
တဆက္တည္း၌ပင္ ND-Burma မွ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္တဦးျဖစ္သူ ႏိုင္ဦးမြန္ကလည္း “ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန တိုးတက္ဖို႔ မဆိုသေလာက္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈကာလမွာ အစိုးရ လုပ္သင့္တာက တရားဥပေဒစိုးမိုး မႈ ေပၚထြန္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု အႀကံျပဳ ေထာက္ျပထားသည္။
လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ေသးသည့္အေပၚ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး အတြင္း ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳထင္ဟပ္ျခင္း မရွိသည္ကို သတိခ်ပ္ေစလုိေၾကာင္းလည္း ND-Burma ၏ အစီရင္ခံ နိဂံုးခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းျပဳျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ရည္ ရြယ္၍ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ယက္-ျမန္မာႏိုင္ငံ(ND-Burma)ကို ၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
လက္ရွိ ND-Burma အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ ျမန္မာ့အေရးရာ(BI)၊ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ဌာန(HRDU)၊ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ဌာန-ျမန္မာႏိုင္ငံ(HREIB)၊ Earth Right International(ERI)၊ ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕(CHRO)၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ံုး-ထိုင္းႏိုင္ငံ (KWAT)၊ ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ံုး(PWO)၊ တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုး(TSYO)၊ လားဟူအမ်ဳိးသမီးအ စည္းအ႐ံုး(LWO)၊ မြန္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း(HURFOM)၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း-ျမန္မာႏိုင္ငံ (AAPP)၊ ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုး(AASYC)၊ ႐ိုးမ-၃ သတင္းဌာန (Yoma-3)တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment