ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ မႈေတြကို ဆိုင္းငံ့ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီလို႔ အေမရိကန္ႏို္င္ငံေရးမွာ ၾသဇာႀကီးမားတဲ့ ရီပတ္ပလင္ကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂြ်န္မက္ကိန္း က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ လူမႈက်င့္၀တ္ သိကၡာေတြ ေစာင့္စည္းၿပီး တာ၀န္ယူမႈရိွတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အျဖစ္ စံျပျဖစ္ဖို႔ လိုမယ္ လို႔ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂြ်န္ မက္ကိန္းက ေျပာသြားပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ ကိုသားညြန္႔ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။
ျမန္္မာႏို္င္ငံအတြင္း မၾကာခင္က သိသာထင္ရွားတဲ့ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တာ၊ အထူးသျဖင့္ဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပဲြအတြင္း ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္တို႔ အႏိုင္ရၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ဆိုင္းငံ့ထားရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီလို႔ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဂြ်န္မက္ကိန္းက ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လက္နက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈကို ပိတ္ပင္တာနဲ႔ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရးကို အေႏွာင့္အတားျဖစ္ေစတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အဖဲြ႔အစည္းေတြကို ပစ္မွတ္ထား အေရးယူတာ မ်ိဳးေတာ့ ႁခြင္းခ်က္ဆက္ထားသင့္တယ္လို႔ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂြ်န္မက္ကိန္းက ၀ါရွင္တန္ဒီစီက CSIS မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးဌာနမွာ မေန႔က ေျပာဆိုသြားပါတယ္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြ ဆိုင္းငံဖို႔ အခ်ိန္က်ေနၿပီလို႔ ထင္ပါ တယ္။ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈ ပိတ္ပင္တာနဲ႔၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကို အေႏွာက္အယွက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြက်ဴးလြန္တဲ့ ႏိုင္ငံအရင္း အျမစ္ေတြကို မတရားယူထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အဖဲြ႔အစည္းေတြအေပၚ ပစ္မွတ္ထားၿပီး အေရးယူထားတာေတြက လဲြလို႔ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ အေရးယူမႈေတြကို ႐ုပ္သိမ္းတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ဆိုင္းင့ံထားဖို႔ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တိုးတက္ မႈေတြ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတဲ့ အေပၚမွာတည္ၿပီး ဒီ အေရးယူမႈေလွ်ာ့ေပးတာေတြကို လုပ္သြားပါ့မယ္။”
ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔  ဒီမိုကေရစီနဲ႔ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္တဲ့ အေပၚမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဘက္ကလည္း လုပ္ရပ္တခုခ်င္းကို တခုခ်င္းအလိုက္ တုံ႔ျပန္သြားမယ္ လို႔ ေျပာထားတာပါ။ အခုလို မူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲဖို႔ စဥ္းစားခ်က္ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အားျဖစ္ေစဖို႔၊ ျမန္မာျပည္သူေတြ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရဖို႔နဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔လည္း အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ မက္ကိန္းက ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈေတြလုပ္တဲ့အခါမွာ ျမန္မာျပည္သူေတြ လက္ေတြ႔အက်ိဳးျဖစ္ဖို႔နဲ႔၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကို အားျဖစ္ေစဖို႔ စံႏႈန္းစံထား သတ္မွတ္ထားရိွဖို႔လိုမယ္လို႔ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ မက္ကိန္းက ေျပာပါတယ္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ လူမႈက်င့္၀တ္သိကၡာေစာင့္စည္းဖို႔ အေျခခံ စံႏႈန္းစံထားေတြ သတ္မွတ္ ထားရပါမယ္။ မွန္ကန္တဲ့ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ိဳးနဲ႔ လက္ခံလုိ႔မရတဲ့ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ိဳးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားတာ ရိွပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ိဳး ဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ကို အားျဖစ္ေစပါမယ္၊ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစပါတယ္၊ ေနာက္ဆံုးမွာ စီးပြားေရးနဲ႔အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို စစ္တပ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာေတြ ေလွ်ာ့သြားေစပါလိမ့္မယ္။ လက္ခံလို႔မရတဲ့ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ိဳးကေတာ့ ဒါနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ပါ။ စီးပြားေရးမွာ နီးစပ္ရာလက္တဆုပ္ကပဲ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈကို အားျဖစ္ေစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈဟာလည္း ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ေနာက္က်သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း စစ္တပ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားတဲ့ ျမန္မာႏို္င္ငံထဲမွာ အေမရိကန္ ကုမၸဏီေတြ၊ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ စီးပြားေရး တဲြလုပ္တာမ်ိဳး ကိုေတာ့ ခြင့္ျပဳသင့္တယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။”
ျမန္မာႏို္င္ငံအတြင္း ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ လူမႈ၀တၱရားေတြအေပၚ တာ၀န္ယူလိုစိတ္ျဖစ္ဖို႔၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးေတြကို ေလးစား လိုက္နာဖို႔နဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းမႈ ရိွဖို႔ လိုမယ္လို႔ သူက ေထာက္ျပပါတယ္။ ဒါမွလည္း အေေမရိကန္ကုမၸဏီေတြဟာ အျခား ႏိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ အၾကား စံျပအျဖစ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ လူ႔က်င္၀တ္သိကၡာရိွတဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြျဖစ္လာေစေရး ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ ျပဳႏိုင္မယ္လို႔ မစၥတာမက္ကိန္းက ေျပာပါတယ္။
လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက အေျခအေနကို အကဲျဖတ္ရာမွာေတာ့ ျမန္မာအစိုးရသမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဘက္ေတြဟာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလိုစိတ္ ရိွသူေတြလို႔ သူယံုၾကည္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖဲြ႔အတြင္းမွာ ရွိေနသူတခ်ဳိ႕ ဟာလည္း အရင္တုန္းက အေမရိကန္ -ျမန္မာ ႏွစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းစဥ္က အေမရိကန္ စစ္ေက်ာင္းေတြမွာလာၿပီးေတာ့ သင္တန္းတက္ခဲ့ဖူးသူေတြ၊ သူတို႔ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ နီးစပ္လုိသူေတြျဖစ္တယ္လို႔ သူက ယူဆပါတယ္။
“ျမန္မာ့အေရးဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသံတမန္ေရးမွာ ေနာက္ထပ္အေရးပါတဲ့ စမ္းသပ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့နွစ္အတြင္း က်ေနာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္ႀကိမ္သြားေရာက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ေဆာင္ စရာေတြ အေတာ္က်န္ေနေသးတယ္၊ လုပ္ရဦးမယ္ဆိုတာကို ေသခ်ာေစခ်င္တာပါ။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရပ္တန္႔ဖို႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လက္ရိွ ျမန္မာသမၼတနဲ႔ အစိုးရအဖဲြ႔အတြင္းက သူ႔မဟာမိတ္ေတြဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တကယ့္စိတ္ရင္းမွန္ရိွတယ္လို႔ က်ေနာ္ ယူဆပါတယ္။ တကယ့္ကို တိုးတက္မႈေတြ အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။”
မစၥတာမက္ကိန္းဟာ အရင္တုန္းကေတာ့ ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈေတြကို တက္တက္ႂကြႂကြ ေထာက္ခံ အားေပးသူတဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အေမရိကန္ႏို္င္ငံေရးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ ၾသဇာႀကီးမားသူတဦးျဖစ္တာေၾကာင့္လည္း အခုလို ျမန္မာအေပၚ အေရးယူမႈေတြ ဆိုင္းငံဖို႔ သူ႔သေဘာထား ထုတ္ေဖာ္ေျပာလိုက္တာဟာ မၾကာခင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သေဘာထား ျဖစ္လာဖြယ္ ရိွတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ အခု ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူမႈဥပေဒတရပ္ ကို သက္တမ္းတိုးေပးရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ေတာ့မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အခု မစၥတာမက္ကိန္းေျပာဆိုခ်က္ဟာ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမွာ သက္ေရာက္လာႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။