အစိုးရနဲ႔ KNPP ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ လူငယ္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးထုေတြပါသင့္

 Monday, 30 April 2012 11:34

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့သူ ၊ သေဘာတရားကို နားလည္သေဘာေပါက္သူ ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး peace process ကို အႀကံျပဳသုံးသပ္တင္ျပေပးႏိုင္သူက ဒီထဲမွာပါႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းမယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အဲဒီထဲပါႏိုင္ရင္ေကာင္းမလားေပါ့။ က်ေနာ္တို႔က အမ်ားအားျဖင့္ ေယာက္်ားေလးကိုပဲ ဦးစားေပးၾကတယ္။”
ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕မွ ေဒသခံျဖစ္သူ ခူးရယ္က KNPPနဲ႔ လူထုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ဆက္လက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခ်ိန္ အေတာအတြင္း ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ပဲျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္အတြင္းက ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္ေစ advisor၊ observer နဲ႕ witness အေနနဲ႕ ဒီ role သုံးခုကို က်ေနာ္တို႔ ေကာင္းေကာင္းယူႏိုင္ပါတယ္။ ျဖစ္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။”
ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္းမွာ နားေထာင္မယ္ အႀကံျပဳ ေရးသားတင္ျပေပးႏိုင္သူျဖစ္မယ္။ ၿပီးေတာ့ KNPP တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိုေကာ ျပည္သူေတြနဲ႕ အခုေဆြးေႏြးတဲ့အခ်က္က တကယ့္ကို သာဟဇာတျဖစ္ရဲ႕လားဆိုတာေတြကို ေရးသားတင္ျပႏိုင္တဲ့သူကို ဒီေဆြးေႏြးမႈပြဲထဲမွာ ပါ၀င္ႏိုင္ရင္ မဆိုဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္လို႔ ဆက္ေျပာပါတယ္။
ေကအဲန္ပီပီ စည္းရံုးေရးဆင္းစဥ္တြင္ ျပည္သူလူထုကိုယ္စားမွ တက္ေရာက္တင္ျပသူတဦး (ဓါတ္ပံု-ေကတီ)
ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားရဲ့ peace process လိုက္လံေလ့လာေနသူ ဆရာတဦးက  “တတိုင္းျပည္လုံးနဲ႕ ျပည္သူလူထုအားလုံးရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ဖြဲ႕ကပဲ စားပြဲေပၚမွာလက္မွတ္ထိုး ေျပာဆုိရုံထက္ လူထုအတြက္လုပ္တယ္ဆိုရင္ လူထုက ပါကိုပါရမယ္ျဖစ္တယ္။ ဒါမွ လူထုပါ၀င္သက္ေရာက္ခြင့္ရွိတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲဟာ အထေျမာက္မယ္ျဖစ္တယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment