ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ေရာ KNPP အစိုးရပါ ဆက္သြယ္ေနမယ္

 Monday, 30 April 2012 11:44

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ ေမာ့ဒူကလားေမးခန္းမေဟာတြင္ လူထုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေနာက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕နဲ႕ ဆက္လက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ယခုလိုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္ သြားရာတြင္ ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ရာမွ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမွ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ သြားတဲ့အခါမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကားမွာ အက်ိဳးေဆာင္ေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ KNPP ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး(၂) ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ္တို႔အက်ိဳးေတြကို ေဆာင္ေပးဖို႔ လူပုဂၢဳိလ္အမ်ားႀကီးလိုပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ advisor ၊ guarantor၊ observer လူတန္းစားအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြပါ၀င္မွပဲ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္မယ္။
အာမခံတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္မယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကတည္းကပါ၀င္လာတဲ့ အဖြဲ႕ျဖစ္လို႔ သူ႕ရဲ႕အႀကံဥာဏ္ေတြ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ေႏွာင္လာမည့္ ေတြ႕ဆုံပြဲအတြက္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျဖစ္တယ္။”  လို႔ ေျပာပါတယ္။
ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးစဲရယ္လွေဖက “က်ေနာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္အဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို ေျပာျပတယ္။ KNPP အဖြဲ႕ကေနနဲ႕ လိုအပ္တာရွိရင္
ကူညီမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေတြကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရေကာ KNPP အစိုးရေကာ ဆက္သြယ္ေနမွာျဖစ္တယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။
ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးစဲရယ္လွေဖမွ ေဆြးေႏြးစဥ္ (ဓါတ္ပံု-ေကတီ)
ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ အာဏာပိုင္ေတြကေနၿပီး KNPP နဲ႔ မဆက္သြယ္ဖို႔ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္း ေစခဲ့ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ားအေနနဲ႕ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအတြင္းမွာ ဝင္ေရာက္နားေထာင္ ပါဝင္ရုံ သာမက ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးမွာ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚ အႀကံျပဳျခင္းကုိ တင္ျပႏုိင္ဖို႔ အခြင့္အေရးရရွိရန္ KNPP မွ အစိုးရကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ မျဖစ္မေန ေတာင္းခံသြားဖို႔ ပန္ၾကားထားပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ားသာမက အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံတဲ့ လူငယ္ထုကုိယ္စားျပဳ တစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားျပဳတစ္ဦးကုိ ပါဝင္နားေထာင္ ခြင့္ျပဳဖို႔ ဒါမွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ လူထုက အမွန္တကယ္ပါဝင္တာကို သက္ေသျပနိင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသြားၾကပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment