ပန္၀ါတြင္ KIA တပ္ရင္းသစ္ ဖြဲ႔စည္း

14 May 2012 
KNG

ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ေအာက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (ယခင္ NDA-K အဖြဲ႔) ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပန္၀ါျမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA)၏ တပ္ရင္းသစ္ကို ျပီးခဲ့သည့္အပတ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ကခ်င္ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္ (NDA-K) ခြဲထြက္ စစ္သားမ်ားျဖင့္ အဓိကဖြဲ႔စည္းေသာ KIA တပ္ရင္းသစ္ အမွတ္ ၃၂ သည္ NDA-K ဌာနခ်ဳပ္ေဟာင္း ပန္၀ါေဒသတြင္ အေျခစိုက္မည္ဟု KIA ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္မွ အရာရိွမ်ား KNG ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။

၎ တပ္ရင္းသစ္၏ စစ္ယူနီေဖါင္းသည္ ဘယ္ဘက္ ပခုံးမွာ ‘ထင္း႐ွဴးပင္တံဆိပ္’ ႏွင့္ ညာဘက္ ပခုံးမွာ ‘KIA တံဆိပ္’ ျဖစ္သည္။

ဧျပီ ၂၅ မွစၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA ၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ခ်ီေဖြျမိဳ႕နယ္၊ ေဆာ့ေလာ္ျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ပန္၀ါျမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ား KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သို႔ေျပာသည္။

ယင္းေဒသ ၃ ခု ကခ်င္ျပည္သူမ်ားသည္ စစ္ျဖစ္ေနခ်ိန္ ၎တို႔ေက်းရြာအနီး ေတာေတာင္မ်ားတြင္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။

ပထ၀ီအေနထားႏွင့္ စစ္ပြဲအေျခေနမ်ားေၾကာင့္ ယင္းေဒသသို႔ ျပင္ပမွ (ျမန္မာအစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေဒသႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္) စစ္ေျပးဒုကၡသည္ အကူညီမ်ား ေပးရန္လည္း ခက္ခဲေၾကာင္း ပန္၀ါေဒသခံမ်ားဆုိသည္။

0 comments:

Post a Comment