ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္း စိန္ေခၚမႈ ရွိဆဲျဖစ္ေၾကာင္း KHRG ထုတ္ျပန္

ေမ ၂၂ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ)ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈမ်ား ေနရာအႏွံ႔ ရွိေနေသးသည့္ အေပၚ ေဒသခံလူ ထုအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕-KHRGမွ ယမန္ေန႔က အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။

“စိတ္ခ်ေသခ်ာမႈ မရွိေသာေျမ”ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ထိုအစီရင္ခံစာ၌ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေမလအထိ (ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ) ခ႐ိုင္ ၇ခုအတြင္းရွိ ေဒသခံလူထုမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ ေဒသခံမ်ား၏ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ ၁၁၉ခုျဖင့္ KHRG က မွတ္တမ္းျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။
KHRG ၏ ကြင္းဆင္း တာ၀န္ခံ ေစာအဲလ္ဘက္က “ေျမျမႇဳပ္မိုင္းက ခုထိ ရွိေနဆဲပဲ။ အထူးသျဖင့္ ဖားအံခ႐ိုင္ တနင္းခ်ား(လိႈင္းဘြဲ)ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီေမလအတြင္းမွာပဲ ေဒသခံရြာသား ၃၇ဦးဟာ မိုင္းေၾကာက္လို႔ သူတို႔ စိုက္ပ်ဳိးၿခံနဲ႔ လယ္ယာထဲကို မသြားရဲၾကဘူး။”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
KHRG ကြင္းဆင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ ခ႐ိုင္ ၇ခုမွာ ဖားအံ၊ ဒူးပလာယာ၊ ဖာပြန္၊ တနသၤာရီ(ဘိတ္ထား၀ယ္)၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ေတာင္ငူႏွင့္ သထံုတို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အေျခစိုက္လႈပ္ရွားနယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ခ႐ိုင္အတြင္း ေဒသခံလူထုအပါအ၀င္ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္ စသည့္ အိမ္ေမြး တိရစၦာန္ စသည္တို႔သည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသေၾက ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ရမႈမ်ားကို စာမ်က္ႏွာ ၂၀၈ မ်က္ႏွာရွိသည့္ KHRG ၏ အစီရင္ ခံစာတြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ေဒသခံလူထုတို႔၏ လုပ္အားေပးခိုင္းေစခံရမႈမ်ားလည္း ပါရွိသည္။
လက္ရွိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွစ၍ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီးေနာက္ ယခုခ်ိန္ထိ အဆိုပါ ေဒသမ်ားအတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ျပန္လည္တူးေဖာ္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အတြက္ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ေနရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနဆဲဟု ေစာအဲလ္ဘက္က ဆက္ေျပာသည္။
“ေဒသခံ ရြာသားေတြကေတာ့ စိုးရိမ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္ကေန သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ႀကိဳးစားၿပီး သူတို႔နည္း သူတို႔ ဟန္နဲ႔ ကာကြယ္မႈေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ အျပင္က ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ရဖို႔လည္း တိုက္႐ိုက္ေတာင္းဆိုၾကတာရွိတယ္။”ဟု ေဒသခံမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္ကို ကိုးကား၍ သူက ျပန္ေျပာသည္။

ေဒသခံလူထုမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္စားေသာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား တည္ရွိေန ေသးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ ေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ပေပ်ာက္ေရးလႈပ္ရွားေန သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လာေရာက္ၿပီး ၎တို႔အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း KHRG က ေျပာသည္။
KHRG ကို ၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသရွိ လူထုမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈအေျခအေနႏွင့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို ဓါတ္ပံုႏွင့္ အျခားသက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment