အပစ္ရပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား မေမ့ၾကရန္ KDNG သတိေပး

ေမလ ၃ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ)
အစိုးရႏွင့္ KIO အပစ္ခတ္ရပ္စဲခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိသည့္အျဖစ္ကို သင္ခန္းစာယူၾကရန္ ကခ်င္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးကြန္ယက္အဖြဲ႕(KDNG) က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား သတိေပးလိုက္သည္။
ယမန္ေန႔က ကခ်င္“ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး”မွ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ KDNG မွ အစီရင္ခံစာတေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိ အစိုးရႏွင့္ KIA တို႔ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္ျဖစ္ေနျခင္းအျပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္နစ္နာျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး ၀ါး ျဖန္႔ေ၀သံုးစဲြျခင္း၊ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ပိုမ်ားလာျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရျခင္းမ်ားကို ေထာက္ျပေျပာဆိုထားသည္။
ထိုအစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ KDNG ဒုဥကၠဌ စာဂ်ီက “ဒီလိုမ်ိဳး ထုတ္ေဖာ္ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖင့္ ကခ်င္ျပည္ သူအတြက္ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ အတိက္က ျဖစ္ပ်က္ခံစားေနရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ မေမ့အပ္တဲ့ သခၤန္းစာကို ကခ်င္ျပည္သူေတြ သိလာမယ္။ တျခားတိုင္းရင္းသားညီအကိုေတြလည္း သိေစခ်င္တဲ့အေနနဲ႔ပါ”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းမႈကို KIO မွ ၁၇ႏွစ္ၾကာ သေဘာတူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္လူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို အစိုးရမွ ေဖၚေဆာင္ေပးျခင္း မရွိခဲ့သည့္အျပင္ ယခုအခါ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ နည္းစနစ္မက်ေသာ သယံဇာတထုတ္ယူျခင္း၊ ေခါင္းပံု ျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ျခင္း ျပႆနာမ်ား ပို၍ဆိုးရြားလာေနသည္ဟု KDNG ဒုဥကၠဌက ဆက္ေျပာသည္။
“ကခ်င္လူထုေတြ အတိတ္က ခါးသီးလွတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ဖို႔ က်န္တဲ့ တိုင္းရင္းသားညီအကိုေတြကလည္း ကခ်င္ ျပည္သူမ်ားခံစားခဲ့ရတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳလို ထပ္မခံစားရေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ေအာင္ ေရရွည္တည္ တ့ံခိုင္ၿမဲတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ တကယ္ပဲ လိုအပ္ေနတာကို သတိထားသင့္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
ယခင္အပစ္ခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရတပ္မ်ား လာေရာက္စခန္းခ်ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးသစ္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ သိမ္းယူျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား မတရားခိုင္းေစျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း အပါအ၀င္ စစ္အာဏာပိုင္၏ အေပါင္းေဖာ္ျဖစ္သူ အႀကီးစား စီးပြားေရးသ မား ေဌးျမင့္ႏွင့္ ၎ပိုင္ ယုဇနကုမၸဏီမွ ဟူးေကာင္းေက်းရြာရွိ ျပည္သူတို႔အား ေနရပ္မွ အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းေစကာ ေျမဧက ၂၀၀,၀၀၀ကို သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးဆံုးက်ားထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမွ သဘာ၀ေလာင္စာဆီ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ တသီးစားအပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမစ္ႀကီးနားရွိ ရွာတာပူႏွင့္ ဒူကေထာင္း မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားရွိ မိသားစုတိုင္း ဘိန္းစြဲေ၀ဒနာ ခံစားေနၾကရသလို ဟူးေကာင္းေက်းရြာရွိ သတၱဳတြင္းလုပ္ကိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္မူ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ သတၱဳလုပ္သား ၈၀% မွာ ဘိန္းမဲစြဲေနၾကၿပီး မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္း ရာဇ ၀တ္မႈမ်ား၊ ေလာင္းကစားျခင္းမ်ားႏွင့္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးရံုမ်ား တိုးပြားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခုခံအားက်ဆင္းသည့္(HIV/AIDS) ေရာဂါ ပိုမို ျဖစ္ပြားလာသည္ ဟု ၎အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။
KDNG သည္ ၂၀၀၅မွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ လူမႈဒုကၡဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို သုေသသနျပဳခဲ့ၿပီး သက္ ဆိုင္ရာ ေဒသခံလူထု ၃၀၀ဦးကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ဓါတ္ပံု၊ ဗီဒီယို႐ိုက္ယူျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႕ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္း အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ အေျခခံ၍ အေမွာင္လြမ္းေနေသာခ်ဳိင့္၀ွမ္း (Valley of Darkness)၊ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ပိတ္ဆို႔ျခင္း (Damm-ing The Irrawaddy)၊ ေရဖံုးလႊမ္းျခင္းကို ခုခံတားဆီးျခင္း(Resisting of The Flood)၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ သူေဌးမ်ားႏွင့္ က်ားမ်ား (Ty-rants, Tycoons and Tigers) ႏွင့္ Blood Jade စသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment