ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းျပန္လည္တည္ေဆာက္ ရန္ CPI ႀကိဳပမ္းေနဟု KDNG ထုတ္ျပန္

ေမလ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။ နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ)
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျပန္ လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း-CPI ကႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ျမစ္ဆံုအေရးကို ေစာင့္ ၾကည့္ေနသည့္ ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္-KDNG က ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။
“ျမစ္ဆံုေရကာတာကုိ သမၼတႀကီးက ဆိုင္းငံ့ထားတဲ့ ၾကားကပဲ ျမစ္ဆံုေရကာတာကို ဆက္ႀကိဳးစားဖို႔လုပ္ေဆာင္ ေနတဲ့ သူတို႔(CPI)ေျခလွမ္းေတြကို က်မတို႔ ျပည္သူလူထုေတြကို ျပန္ၿပီး သတိေပးတဲ့အေနနဲ႔ပါ။”ဟု KDNG အဖြဲ႔မွ မဆိုင္းမိုင္က ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
ေမလ ၁၆ရက္ေန႔က CPI ကုမၸဏီမွ ျမစ္ဆံု ေရကာတာ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းသည္ လံုၿခံဳစိတ္ ခ်ရသည့္အျပင္ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ ၉၀ ပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အႀကီးစားေရကာတာ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ (ICOLD) အဖြဲ႔၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးမႈကို လိုလားသည္ဟု တရုတ္ သတင္းဌာနတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သူမက ဆက္ေျပာသည္။
တဆက္တည္း၌ပင္ ICOLD သည္ ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိက စည္းရံုးလႈံ႔ ေဆာ္ေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သကဲ့သို႔ CPI ႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္သည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္(စ္)ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ဥကၠဌမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္သည္ဟုလည္း KDNG ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ICOLD သည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ဆည္တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အတက္ပညာရွင္မ်ား၊ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားႏွင့္ မိုးေလ၀သပညာရွင္ မ်ား ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႕လည္း ျဖစ္သည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း၌ ျမစ္ဆံုျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မေတြ႔ရွိရ ေသးေသာ္လည္း CPI ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံျပည္သူလူထု႔အား လိုက္လံေတြ႔ဆံုၿပီး ေရကာတာတည္ေဆာက္ခြင့္ရေရးအတြက္ စည္းရံုးလႈ႔ံေဆာ္ေနသည္ဟု မဆိုင္းမိုင္က ေျပာသည္။
CPI သည္ ယခင္လ ဧၿပီ ၁၈ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ ေအာင္ျမင္သာ စံျပေက်းရြာရွိ ေဒသခံ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ သြား ေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး ျမစ္ဆံုတည္ေဆာက္ေရးစည္းရံုးသည့္ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္း တစ္ခုကိုလည္း KDNG က ျမန္မာဘာ သာျပန္ဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ယင္းမွတ္တမ္း ဗီဒီယိုတြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအက်ိဳးရရွိမည့္အျပင္ လူဦးေရ နွစ္ေသာင္း ေက်ာ္သည္ စီမံကိန္းအနီး စီးပြားေရးအျဖစ္ ဆိုင္ဖြင့္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းၿပီးဆံုးသြားပါကလည္း စက္ရံုထဲ တြင္ အလုပ္လုပ္လို႔ရမည္ဟု CPI အရာရွိ LU Qizhou ၏ တရုတ္ဘာသာျဖင့္ ေျပာဆိုမႈကို ဘာသာျပန္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ေရကာတာ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ပါက လယ္ယာေျမဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ရွိလာသည့္အေပၚ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ လက္မခံၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ျမစ္ဆံုအေရးႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး CPI ၏ ေျခလွမ္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမစ္ဆံုေဒသခံ လူထုထံသြား ေရာက္ကာ ေရကာတာမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡခံစားေနရသည့္ တရုတ္ျပည္သူလူထုအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ေဒသခံ မ်ား၏ ခံစားေနရသည္မ်ားကို အသိပညာေပးကာ KDNG က ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။
KDNG သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းႏွင့္ ျပင္ပေရာက္ ကခ်င္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုေပါင္းထားေသာ ကြန္ယက္အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ သည္။

0 comments:

Post a Comment