ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့

ေမလ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းမႏုိက္အြာ (ေကအုိင္စီ)
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႔၏ အစည္းအေ၀းခမ္းမ၌ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂နာရီမွ ညေန ၄နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲ ဦးေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႔၏ ဖိတ္ၾကားစာထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူမႈေရး၊ ေရရွည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္လာႏုိင္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ စိတ္ပါဝင္စားသူ ျပည္သူမ်ား သိရွိနားလည္လာရန္ႏွင့္ ေရရွည္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္လာေစရန္ ဝုိင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ထုိေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရခုိင္တုိးတက္ေရးပါတီဝင္မ်ား အပါအဝင္ ANN- Arakan Natinonal Network၊ EYNG – Ethnic Youth Network Group၊ ရခုိင္အလင္းတန္း၊ ရခိုင္ေက်ာင္းသားသမဂၢရခိုင္လူငယ္အဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူအခ်ဳိ႕ စုစုေပါင္း ပရိႆတ္ ၈၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း ရင္းနီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈစီးပြားေရး႐ႈေထာင့္၊ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ႐ႈေထာင့္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္း က်င္ဆုိင္ရာ ႐ႈေထာင့္တုိ႔မွ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူအခ်ဳိ႕က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ရခုိင္အလင္းတန္းမွ မာမာေက်ာ္ေဇာက “ရခိုင္အင္အားစု၊ ပါတီ အပါအ၀င္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားအားလံုးက ေတာ့ ရခိုင္ေဒသအတြက္ လက္ရွိ စီမံကိန္းကိစၥအေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားၾကတယ္။ လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ျပည္သူေတြ အတြက္ ခံစားခြင့္နဲ႔ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြကို ေဆြးေႏြးတယ္။ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္တယ္။”ဟု ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။
ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းမွာ ေရႊဂက္စ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေရႊဂက္စ္ေၾကာင့္ လူထု၏ လယ္ေျမသိမ္းခံရမႈ၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာအျပင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားလည္း ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း သူမက ဆက္လက္ေျပာဆို သည္။
“ဆုံး႐ႈံးသြားတဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ လယ္ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေတြကုိလည္း ဘာမွ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးတာေတြ မရွိဘူး။ ေဒသခံလူထုအတြက္ အက်ဳိးမရွိဘဲ ဆိုးက်ဳိးေတြ၊ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈေတြကိုသာ ေပးေနတဲ့ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို ကန္႔ကြက္ၾကဖုိ႔သာ သေဘာ ထား ရွိၾကတယ္”ဟု မာမာေက်ာ္ေဇာက ဆိုသည္။
ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ဂက္စ္ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေရနံသိုေလွာင္ကန္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း၊ သဘာ ၀ဓာတ္ေငြ႔ သိုေလွာင္မယ့္ေနရာ၊ ဓာတ္ေငြ႔သန္႔စင္စက္႐ုံ စီမံကိန္း စသည့္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းမွ ေအးရွားေ၀ါလ္၊ သႏၱာနဂါး၊ ျမန္မာ့ေရႊသရဖူ၊ 7-Star, PSC, Myint and Association ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း (China National Petroleum Corporation-CNPC)ကုမၸဏီႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ကိုရီးယားပိုင္ ေဒ၀ူး၊ ဟြန္ဒိုင္းႏွင့္ အိႏၵိယကုမၸဏီ စသည့္ကုမၸဏီမ်ားက တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ႏွင့္ တ႐ုတ္အစုိးရတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၀ခုႏွစ္က စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ မေဒးကြ်န္းႏွင့္ ကုေဋခ်ီကြ်န္းတို႔တြင္ တည္ရွိၿပီး ေပ ၁၀၀၀အထက္ ကုန္တင္သေဘၤာႀကီးမ်ား ၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္ေသာ ကုန္စည္တင္ပို႔ႏုိင္သည့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အစိုးရက ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတေလွ်ာက္၌ ေက်ာက္ျဖဴ အပါအဝင္ ထားဝယ္၊ ဘုတ္ျပင္းႏွင့္ ကုလားဂုတ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းမ်ားကုိ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

0 comments:

Post a Comment